Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Oprichten stamrecht BV: invoeringsdatum Flex BV wetgeving nog steeds ongewis

Er is al sinds 2006 een wetswijziging in onderhandeling binnen de Eerste en Tweede Kamer om het oprichten van (stamrecht) BV’s te vereenvoudigen. Dit dient het voor Nederlanders, maar ook voor buitenlanders, aantrekkelijker te maken om een BV te starten. Verder is het ook bedoeld om het toezicht op BV’s te wijzigen van beoordeling bij de start van een BV naar een continue toezichtsituatie. Hiermee is Nederland in lijn met ontwikkelingen die in omringende landen plaatsvindt. De stamrecht BV is ook onderhevig aan deze regelgeving. Het oprichten van een stamrecht BV zou door deze wetswijziging ook een stuk sneller plaats kunnen vinden en goedkoper worden. Initieel zou deze wet al in 2010 worden ingevoerd, maar het ligt nog steeds bij de Tweede Kamer. Het is daarom nog maar de vraag of de wet daadwerkelijk per 1 juli 2011 ingaat, wat de huidige planning is.

In de Wet Vereenvoudiging en Flexibilisering BV-recht wordt de €18.000,- aan startkapitaal afgeschaft. In plaats daarvan is alleen een positief vermogen (dus al vanaf een eurocent) de eis om een stamrecht BV te mogen starten.  De bankverklaring, af te geven door de bank waarbij de stamrecht BV een rekening opent, en verklaring van geen bezwaar, af te geven door het Ministerie van Justitie, komen te vervallen als eisen voor de stamrecht BV. Daartegenover komt te staan dat er nieuwe regels worden ingevoerd voor onder andere uitkeringen aan aandeelhouders en geschillenregelingen.

De wet is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer en ligt in de Eerste Kamer ter behandeling. Omdat bepaald is dat er een aparte invoeringswet moet komen om dit door te voeren wacht de Eerste Kamer daarop om de wet en invoeringswet tegelijk te kunnen behandelen. De invoeringswet ligt nog steeds te wachten om door de Tweede Kamer behandeld te worden. De Rijksoverheid geeft op de website aan dat ze nog steeds verwachten de nieuwe wetgeving per 1 juli van dit jaar door te kunnen voeren. Gouden HanddrukSpecialist houdt u op de hoogte van de wijzigingen.

Voor actuele informatie rondom de regelgeving van de stamrecht BV en de oprichtingseisen kunt u contact opnemen met onze adviseurs.

 

Bron: Rijksoverheid

Overig nieuws