Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Uitkering uit stamrecht BV behoort tot loon

De Hoge Raad heeft afgelopen februari besloten dat een uitkering vanuit een stamrecht BV behoort tot het loon en daarom direct belast moet worden. De zaak waarin dit is uitgesproken was tussen stamrecht BV en diens DGA (directeur-grootaandeelhouder), en de Belastinginspecteur. De stamrecht BV had in 2004 twee bruto overboekingen voldaan naar de DGA. De Hoge Raad concludeert hieruit dat de stamrecht BV daardoor de beschikkingsmacht heeft verloren over het geld en er dus Loonheffing afgedragen had moeten worden.

De stamrecht BV, die in 2003 was opgericht, heeft de plicht om loonheffing in te houden over uitkeringen die voortkomen uit de ontslagvergoeding. De DGA heeft in mei 2004 de ontslaguitkering in twee delen laten storten op de privérekening om daar vervolgens mee te sparen op een internetspaarrekening. Eind juni van dat jaar tekenen de stamrecht BV en de DGA pas een stamrechtovereenkomst. Op basis van deze gegevens heeft de belastinginspecteur besloten dat de ontslagvergoeding, op het moment waarop de stamrechtvrijstelling van toepassing is, al was genoten door de DGA. Hierdoor heeft de stamrecht BV een loonbelasting naheffingsaanslag ontvangen van de belastinginspecteur.

De Hoge Raad heeft beslist dat dit terecht is geweest, omdat er geen sprake is van een geldlening, zoals de DGA claimt. Daarvoor had de stamrechtovereenkomst in orde moeten zijn en een leenovereenkomst opgemaakt moeten zijn met een zakelijke rente en vooraf bepaalde aflossingstermijnen. Dit was er niet, en dus is het te zien als een uitkering waarover loonheffing betaald moet worden.

Stel u wilt een lening afsluiten voor privé vanuit de stamrecht BV, zorg dan dat de papieren helemaal in orde zijn. Dit voorkomt een naheffing, wat van zeer pijnlijke omvang kan zijn. Gouden HanddrukSpecialist kan u hierbij helpen. Neem contact op voor meer informatie.

 

Bron: Hoge Raad, 25 februari 2011

Overig nieuws