Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht BV of banksparen gouden handdruk met uw ontslagvergoeding?

Ontslagen worden kan uw hele toekomstvisie overhoop gooien. Het is voor velen een onzekere situatie die veel vragen oproept. Krijgt u bijvoorbeeld een ontslagvergoeding, en wat doet u daarmee? Wilt u banksparen gouden handdruk of een stamrecht BV oprichten? Heeft u recht op een WW-uitkering en zo ja, voor hoe lang, en hoeveel is dat?

Wanneer de ontbinding van een contract voor onbepaalde tijd niet via het UWV loopt maar via de kantonrechter of door onderhandeling met de werkgever krijgt een werknemer vaak een ontslagvergoeding mee. De hoogte van deze ontslagvergoeding hangt onder andere af van de hoogte van het bruto maandinkomen en hoe lang de werknemer in dienst is geweest. Als u een ontslagvergoeding krijgt is het raadzaam goed te overwegen wat u met de vergoeding doet, want uw keuze kan onder andere sterk beïnvloeden hoeveel belasting u betaalt over de vergoeding.

Vier opties met de ontslagvergoeding

Als u een ontslagvergoeding krijgt heeft u hiermee vier verschillende opties. De eerste keuze is om de vergoeding direct af te rekenen met de belastingdienst. Hierbij houdt de uw (ex-)werkgever direct loonbelasting in en wordt het netto bedrag op uw privérekening bijgeschreven. Deze keuze wordt vooral genomen wanneer het minder dan 25.000 euro betreft of u direct een groot bedrag nodig heeft. Omdat een ontslagvergoeding vaak een aanzienlijk bedrag is en dit wordt opgeteld bij uw overige inkomen is de kans groot dat het met 52% belast is, de hoogste schijf uit het Nederlands progressieve belastingstelsel. Hierom willen mensen die hogere bedragen ontvangen het over het algemeen spreiden over een langere termijn of uitstellen tot in de toekomst.

Stamrecht voor belastinguitstel

Bij een ontslagvergoeding van meer dan 25.000 euro kiest men meestal voor een stamrechtproduct. Een stamrecht is de mogelijkheid om de werkgever de bruto ontslagvergoeding over te laten maken, die uiteindelijk tot periodieke uitkeringen komt. Dat kan per direct of uitgesteld worden tot later. Bij de betaling van die uitkering wordt dan belasting ingehouden. Er zijn drie typen stamrechtproducten. De eerste is de stamrechtverzekering. Dit is een lijfrenteverzekering waarbij het geld ingebracht wordt en die het geld laat renderen door te investeren. De verzekeraar kan direct beginnen met uitkeren of dit uitstellen, waarbij de verzekeraar loonbelasting afdraagt over de uitkeringen aan de Belastingdienst. Uitstellen van de uitkeringen kan maximaal tot het jaar waarin u 65 wordt.

Stamrecht banksparen verdringt stamrecht verzekeren

Verzekeraars hebben de afgelopen jaren moeten inboeten aan populariteit vanwege de woekerpolisaffaire en vanwege de opkomst van het banksparen. Sinds januari 2010 is het voor de ontslagvergoeding namelijk ook mogelijk om deze onder te brengen in een stamrecht bankspaarrekening. Dit werkt in principe hetzelfde als bij de verzekering: Het bruto bedrag wordt op de bankspaarrekening gestort, waar rendement op gemaakt wordt zodat het uiteindelijke bedrag dat uitgekeerd wordt hoger is dan wat er ingelegd is. Doordat de kosten bij banksparen een stuk transparanter zijn dan bij verzekeren en het rendement beter gegarandeerd is, heeft dit voor de meeste mensen voorkeur. Ook gaat bij overlijden alle resterende inleg automatisch naar de nabestaanden en is uw geld ook gegarandeerd bij de bank door het depositogarantiestelsel. Voor zowel verzekeren als banksparen geldt dat het vooral gedaan wordt bij ontslagvergoedingen tussen 25.000 en 75.000 euro.

Stamrecht BV duur maar zeer flexibel

De laatste stamrechtoptie is de stamrecht BV. Dit betekent dat u een eigen BV opricht of laat oprichten. Deze BV krijgt dan het bruto bedrag van de ontslagvergoeding gestort, en heeft net als de verzekering de plicht om uiteindelijk de vergoeding via periodieke uitkeringen met aftrek van loonbelasting door te geven aan uzelf. Hiervoor wordt vooral gekozen bij ontslagvergoedingen vanaf 75.000 euro. Er zitten kosten verbonden aan het oprichten en onderhouden van een stamrecht BV zoals notariskosten, accountantskosten en kosten KvK, waardoor het pas bij hogere bedragen rendabel is. Het grote voordeel van de stamrecht BV is dat u als Directeur GrootAandeelhouder (DGA) volledig zeggenschap heeft over hoe er rendement gemaakt wordt en wanneer de uitkeringen starten. De BV biedt dus meer werk, maar ook meer flexibiliteit.

Recht op WW na ontslag

Als u een ontslagvergoeding krijgt kunt u nog steeds recht hebben op WW. Ook uitkeringen uit een stamrecht worden niet ingehouden op de WW. De WW duurt net zo veel maanden als dat u aan jaren vanaf uw 18de tot aan uw ontslag heeft gewerkt, tenzij u tussen 1998 en het ontslag een aantal jaar niet gewerkt hebt. De hoogte van de WW is in de eerste twee maanden van de WW 75% van uw oude inkomen, en daarna 70%. Dit geldt echter tot een maximum inkomen van 49.297,68 euro. Omdat het ontslag niet via het UWV loopt en geen opzegtermijn heeft gehad, wil het UWV toch een periode inlassen voordat de uitkering ingaat. Dit is de ‘fictieve opzegtermijn’, en duurt zo lang als de normale opzegtermijn indien het ontslag wel via het UWV was gegaan, minus één maand.

Dit artikel is geschreven door Dennis van den Berg van Gouden Handdrukspecialist voor de Financiële Consument, tijdschrift voor de financiële huishouding, editie juni 2011.

Gouden Handdruk Specialist is een expert in ontslagvergoedingen en helpt jaarlijks duizenden ontslagen werknemers hun keuze te maken met de ontslagvergoeding. We zijn ook marktleider in het oprichten van stamrecht BV’s. Bestel GRATIS een boek met actuele informatie over de gouden handdruk en de WW.

Overig nieuws