Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

WW en IOAW per 1 juli verhoogd

De bedragen voor de sociale zekerheid worden elk half jaar aangepast. Per 1 juli zijn het minimumloon en ook het maximum dagloon voor de sociale zekerheid aangepast. Deze bedragen bepalen de IOAW en de WW die door het UWV WERKbedrijf worden uitgekeerd.

Het maximumdagloon is gewijzigd naar € 190,32. Dit was voorheen € 188,88. Hierdoor is het maximum jaarloon voor de WW € 49.673,52. Verdient u meer dan dit, dan wordt voor de WW toch dit bedrag aangehouden. De maximale WW per jaar is € 35.150,-. In de eerste twee maanden van werkloosheid ontvangt u € 3.105,-, in de maanden erna € 2.898,-. Deze bedragen zijn incl. vakantiegeld, wat het UWV WERKbedrijf in mei aan uitkeert.

De IOAW wordt op basis van het minimumloon bepaald. Het minimumloon is per 1 juli 2011 vastgesteld op € 1.435,20. De hoogte van de IOAW-uitkeringen zijn per 1 juli daardoor ook verhoogd. Ze zijn voor gehuwden en samenwonenden € 1.531,-, voor alleenstaande ouders € 1.481,- en voor alleenstaanden € 1.175,- per maand.

Bron: Rijksoverheid

Overig nieuws