Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Minder gedwongen ontslagen in 2010

Het CBS heeft gister cijfers vrijgegeven over de gedwongen ontslagen in Nederland gedurende 2010. Dit zijn de cijfers van ontslagen die via het UWV of de kantonrechter lopen en mensen die door faillissement werkloos geraken. In totaal waren dit 105.000 mensen in 2010, een daling van 14% ten opzichte van een jaar eerder.

Daling t.o.v. 2009

In 2009 waren er nog 122.000 mensen op deze wijzen ontslagen. De daling is volgens het CBS toe te schrijven aan het economisch herstel. Wat dat echter tegenspreekt is het cijfer uit faillissementen. Ontslagen via faillissementen heeft juist een lichte stijging gehad. Dit is echter door faillissementen van relatief grote bedrijven, omdat het aantal bedrijven dat faillissement had aangevraagd in datzelfde jaar een lichte daling kende.

Bedrijfseconomische redenen belangrijkste ontslaggrond

De meest voorkomende reden tot ontslag is de bedrijfseconomische reden, waarbij het vooral gaat om financiële problemen, reorganisatie, of afstoten van bepaalde onderdelen. Arbeidsongeschiktheid kent in de laatste jaren een sterke daling als ontslaggrond. Dit komt mede doordat er veel aandacht is voor goede werkomstandigheden en het terugdringen van werkgerelateerde ziektebeelden. Dit lijkt zijn vruchten af te werpen.

Onderling bepaalde vaststellingsovereenkomst niet onderdeel van de cijfers

Bij Gouden HanddrukSpecialist ervaren we dat de laatste jaren meer ontslagen onderling met de werkgever bewerkstelligt worden. Dan wordt onderling een ontslagvergoeding en ontslagprocedure bepaald, zonder tussenkomst van UWV of kantonrechter. Sinds het recht op WW niet meer afhankelijk is van de wijze van ontslag, maar puur het initiatief van de werkgever, is dit een meer voorkomende wijze. Laat deze weg van werkbeëindiging helaas niet in de cijfers van het CBS meegenomen zijn, en daarom een stukje volledigheid over de daadwerkelijke prestaties van de Nederlandse economie missen.

Bron: CBS

Overig nieuws