Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht belast na ontbinding stamrecht BV

In een geschil tussen de Belastingdienst en een stamrecht BV houder is door de rechtbank te Arnhem uitspraak gedaan over de verschuldigde belasting. De stamrecht BV waar het stamrecht in was ondergebracht is ontbonden, waardoor er geen rechtsgeldige beheerder van de stamrechtconstructie was, en het stamrecht direct belastbaar werd.

Deze zaak, die al sinds 2003 loopt en de binnenmuren van vele rechtskamers heeft mogen zien, kent na meerdere behandelingen eindelijk een einde. De stamrecht BV werd in 2003 ontbonden, waardoor de gerechtigde ontvanger van periodieke uitkeringen, en voormalig directeur-grootaandeelhouder, een aanspraak van de Belastingdienst kreeg opgelegd. Voor 2003 werd direct ruim €75.000,- bij het inkomen opgeteld. Dit waren de aanspraken uit de stamrechtovereenkomst. Hiertegen eiste de ontvanger deze beslissing terug te draaien, hetgeen de rechtbank in Arnhem net als eerdere rechters in deze zaak niet goedkeurt.

Door ontbinding van de stamrecht BV bestond er geen rechtsgeldige verzekeraar voor de periodieke uitkeringen, waardoor niet meer voldaan werd aan artikel 11, lid 1g van de Wet IB. Ook was het geld niet overgedragen naar een andere verzekeraar alvorens de stamrecht BV te ontbinden. Dit betekent dat aan de belangrijkste wettelijke eis wat betreft beheer van de stamrechtgelden niet meer werd voldaan, en de Belastingdienst direct belasting mocht heffen over het gehele bedrag.

Wees behoedzaam met de keuze bij een ontslagvergoeding, vooral als u kiest voor een stamrecht BV en laat u adviseren over de mogelijke consequenties. Neem nu contact op om een afspraak te maken met één van onze adviseurs.

Overig nieuws