Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Gouden handdruk belasting percentages 2012

Als u bij ontslag van uw werkgever een gouden handdruk ontvangt, is dit een bruto bedrag. U moet over uw gouden handdruk belasting betalen. Dit werkt als volgt: de gouden handdruk wordt opgeteld bij de rest van uw inkomen. Dit vindt op jaarbasis plaats. Er zijn 4 verschillende schijven met 4 oplopende belastingpercentages. Dit zijn de belasting percentages in box 1 (werk en inkomen). Hoe hoger uw inkomen + gouden handdruk, hoe hoger het belasting percentage dat u betaalt. Als opgeteld uw gouden handdruk en overig inkomen in 2012 hoger is dan € 56.491,-, dan betaalt u 52 % belasting. U betaalt alleen 52 % belasting over het meerdere dan € 56.491,-. De tabel geeft de belasting percentages en schijven 2012 voor werknemers jonger dan 65 jaar. Werknemers die ouder zijn dan 65 jaar kennen voor de eerste 2 schijven lagere belasting percentages.

Gouden handdruk + inkomen in 2012

Belasting percentage

Tot € 18.945,-  

33,1 %

Vanaf € 18.945,- tot € 33.863,-

41,95%

Vanaf € 33.863,- tot € 56.491,-

42%

Vanaf € 56.491,-

52%

De belasting schijven en percentages veranderen minimaal in 2012 ten opzichte van 2011. Grootste wijziging zijn de ruimere schijven. Waar in 2011 boven € 55.694,- jaarinkomen al 52 % belasting betaald moet worden, geldt in 2012 een ondergrens van € 56.491,-. Zie overzicht gouden handdruk belasting percentages 2011

Als u kiest voor direct belasting betalen over uw gouden handdruk, dan zal uw werkgever de belasting inhouden en afdragen aan de belastingdienst. Het netto bedrag stort uw werkgever op uw bankrekening. Direct belasting betalen over uw gouden handdruk heet verlonen. U heeft meer mogelijkheden met uw gouden handdruk dan verlonen en direct belasting betalen. U kunt ook kiezen voor gouden handdruk banksparen of oprichten stamrecht BV met uw gouden handdruk. Vraag een advies gesprek over de besteding van uw ontslagvergoeding.

Overig nieuws