Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Gouden Handdruk Specialist boekje over de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU)

Tips voorkomen fiscale boete van 52% over gouden handdruk

Gouden Handdruk Specialist heeft een nieuw boekje uitgegeven met de titel “Voorkom fiscale boete bij ontslag van 52 plussers”. Het boekje geeft uitleg over de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU), de mogelijke boete van 52% (per 2011) bij ontslagvergoedingen en hoe deze te voorkomen. Werkgevers van werknemers van 52 jaar en ouder die hun ontslagvergoeding gebruiken om te overbruggen tot de pensioendatum lopen het risico een boete van 52% over de ontslagvergoeding te moeten betalen. De Belastingdienst stelt dat de ontslagregeling het karakter heeft van een vervroegde uittreding. Deze ontslagregelingen krijgen een fiscale boete. De boete is per 1 januari 2011 verdubbeld tot 52% (was 26%). Men spreekt dan van een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). De fiscale boete van 52% moet door de werkgever worden voldaan. De stamrecht uitvoerder (stamrecht banksparen of stamrecht bv) betaalt de boete over het rendement. Een RVU-verklaring biedt in sommige situaties uitkomst. Het overzichtelijke boekje behandelt alle facetten binnen de  RVU en geeft tips om een boete te voorkomen. Werkgevers, HR-adviseurs en HR-managers en boventallige werknemers kunnen het boekje bestellen via boekje voorkom gouden handdruk boete

Nieuwe werking RVU weinig bekend bij werkgevers

“Veel ondernemers zijn niet goed op de hoogte van de consequenties binnen de Regeling voor Vervroegde Uittreding”, stelt Marius Winter, auteur van het boekje en eigenaar van Gouden Handdruk Specialist. “Wij krijgen veel vragen van werkgevers over werking van de regeling. In het huidige economische klimaat zijn ontslagen onvermijdelijk. Voor veel werkgevers een onbekende materie, zeker als er meerdere medewerkers moeten worden ontslagen. Door forse fiscale consequenties is het ontslaan van oudere werknemers vanwege hun leeftijd geen optie meer. Ontslag wegens ouderdom wordt ontmoedigd en sinds 1 januari 2011 belast met een boete van 52% over de ontslagvergoeding. Er zijn een aantal voorwaarden om deze boete te voorkomen. Een zogenaamde RVU-verklaring geeft dan opheldering of de ontslagvergoeding al dan niet wordt belast met een boete. Dit vergt accuraat handelen van werkgevers. Voor veel werkgevers is dit een complexe materie en daarom heeft Gouden Handdruk Specialist dit boekje geschreven. 

Wie is Gouden Handdruk Specialist

Gouden Handdruk Specialist is onderdeel van W&P Belastingadviseurs. Gouden Handdruk Specialist informeert boventallige en ontslagen werknemers over de financiële consequenties van ontslag. Gouden Handdruk Specialist verzorgt de fiscale akkoorden artikel 11 (stamrecht vrijstelling) en artikel 32 ba (Regeling voor Vervroegde Uittreding). Hiermee voorkomt zowel de werkgever als de werknemer mogelijke fiscale claims van de Belastingdienst. 

Gouden Handdruk Specialist heeft expertise op het gebied van ontslag(vergoeding) en gouden handdruk. Wij beantwoorden vragen over sociale zekerheid (“hoe lang en hoeveel WW”), fiscale vragen (“hoeveel belasting betalen over de ontslagvergoeding”) en financiele vragen (“hoe hoog is het inkomen na ontslag”).

Overig nieuws