Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht BV oprichten wellicht eenvoudiger vanaf 2013

De Tweede Kamer heeft 4 oktober 2011 de Invoeringswet Vereenvoudiging en Flexibilisering BV-recht aangenomen. De Wet heeft vooral consequenties voor “gewone” BV’s, maar ook voor het oprichten van een stamrecht BV heeft dit wetsvoorstel voordelen in petto. De wet wordt ingevoerd op 1 oktober 2012 (en niet 1 januari 2013 zoals de eerdere verwachting. Deze wet heeft de volgende voordelen voor het oprichten van een stamrecht BV vanaf 2012:

Het verdwijnen van het storten van het verplichte minimumkapitaal van €18.000,-. In het huidige (stamrecht) BV recht is een werknemer verplicht om €18.000,- te storten in de stamrecht BV. Deze €18.000,- moet gestort worden voordat de stamrecht BV is opgericht en mag niet uit de ontslagvergoeding worden gefinancierd. Deze €18.000,- heeft als doel het beschermen van schuldeisers van de BV. Dit speelt vooral een rol bij “gewone” BV’s. In het wetsvoorstel hoeft niet langer een wettelijk minimumkapitaal worden ingebracht in de stamrecht BV. Schuldeisers worden in de toekomst beschermd doordat er niet zomaar dividend mag  worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dat is pas toegestaan als blijkt dat de BV haar schulden kan blijven betalen aan de schuldeisers. Als de BV haar schulden niet meer kan betalen, kunnen dat de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.  

De verplichte bankverklaring als bewijs dat €18.000,- is gestort op de bankrekening van de stamrecht BV wordt tegelijkertijd afgeschaft. 

Houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws over stamrecht BV oprichten en de Wet Flexibilisering BV recht.

Overig nieuws