Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Gouden handdruk en stamrecht vooruitzicht 2012

Er spelen voor 2012 een aantal ontwikkelingen voor werknemers die een gouden handdruk ontvangen en dit gaan aanwenden voor een stamrecht. De belastingpercentages die in 2012 gelden bij het verlonen van een gouden handdruk zijn bekend en de wet Vereenvoudiging en Flexibilisering BV-recht is aangenomen. Deze wet heeft invloed op het oprichten van een stamrecht BV.

Stamrecht BV oprichten in 2012


Eind 2011 heeft de Tweede Kamer de Invoeringswet Vereenvoudiging en Flexibilisering BV-recht aangenomen. De Wet heeft met name gevolgen voor een gewone BV, maar raakt ook het oprichten van een stamrecht BV. Het verplichte aandelenkapitaal van € 18.000,- hoeft u niet meer te storten bij het oprichten van een stamrecht BV, hetgeen tot nu toe nog verplicht is. Met de € 18.000,- volstorting geeft de bank een bankverklaring af als bewijs dat het bedrag is gestort. Dit bedrag mag niet afkomstig zijn van de gouden handdruk. De Eerste Kamer moet de wet nog bekrachtigen. Persoonlijk advies oprichten stamrecht bv.


Gouden handdruk belasting percentages 2012

Als u kiest voor het verlonen van uw gouden handdruk houdt uw werkgever loonbelasting in. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger het belastingpercentage. Voor 2012 zijn de belastingpercentages.

Totaal inkomen incl. gouden handdruk 2012

Belasting percentage

Tot € 18.945,-  

33,1 %

Vanaf € 18.945,- tot € 33.863,-

41,95%

Vanaf € 33.863,- tot € 56.491,-

42%

Vanaf € 56.491,-

52%

De belastingschijven en percentages veranderen minimaal in 2012 ten opzichte van 2011. De schijven zijn iets ruimer geworden. In 2011 betaalt u boven € 55.694,- jaarinkomen 52 % belasting, in 2012 is de grens € 56.491,-. Bekijk actuele gouden handdruk belasting percentages.

Gouden handdruk banksparen blijft populair in 2012

Gouden handdruk banksparen is geïntroduceerd in 2010 en heeft vanaf dat moment een stormachtige groei doorgemaakt. De verwachting is dat deze groei doorzet in 2012. Ook de rentes bij banksparen gouden handdruk stegen in 2011. De variabele rentes zijn in 2011 gemiddeld gestegen met 0,3%; bij SNS Bank was de rente op 1 januari 2011 2,60 % en eind 2011 verhoogd tot 2,90 %. Het voordeel van de rentestijging is dat klanten die begin 2011 banksparen gouden handdruk met variabele rente hebben geopend nu meeprofiteren van de gestegen rente. De rente voor deposito en de uitkeringsvariant van gouden handdruk banksparen is eveneens gemiddeld met 0,3 % gestegen. De hoogste rente bij een looptijd van 4 jaar is eind 2011 3,15 % (Delta Lloyd), terwijl de rente op 1 januari 2011 bij Delta Lloyd 2,6 % bedroeg.

Overig nieuws