Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht bv oprichten vanaf 2013 waarschijnlijk eenvoudiger

De flex BV wetgeving gaat waarschijnlijk in per 1 januari 2013. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft hierop ingespeeld door het model “kleine bv” te introduceren. Het model bestaat uit een notariële oprichtingsakte met minimaal noodzakelijke statuten. Dit model is ook geschikt voor een op te richten stamrecht BV. Het notariële onderdeel van het oprichten van een stamrecht BV zou daarmee sneller afgewikkeld kunnen worden.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft het model ontwikkeld in het licht van de Small Business Act for Europe, die in 2011 door de Europese ministers van Economische Zaken is aangenomen. De Small Business Act for Europe gaat uit van het principe “think small first”: versimpeling van regelgeving en reductie van administratieve lasten voor het midden- en kleinbedrijf.

De wetsvoorstellen voor de flex-bv brengen een aanzienlijke vereenvoudiging en flexibilisering aan op het bestaande bv-recht. Zoals gezegd gaan deze voordelen ook gelden voor het oprichten van een stamrecht BV. Zo worden de -bij oprichting- verplichte minimumkapitaalseis van € 18.000,- en de verplichte bankverklaring afgeschaft. Ook kan een –nieuw op te richten- stamrecht bv volstaan met eenvoudigere statuten. De verklaring van geen bezwaar voor de oprichting van een stamrecht bv is al in 2011 afgeschaft. Waarschijnlijk gaat bovengenoemde wet in op 1 januari 2013. Persoonlijk advies oprichten stamrecht BV

Overig nieuws