Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagvergoeding verlagen in 2014 genereert geen nieuwe banen

Volgens het uitgelekte lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zou de ontslagvergoeding fors omlaag moeten. Directeur Marius Winter van Gouden Handdruk Specialist reageert in de Tros nieuwsshow op radio 1 van 19 mei 2012 op de plannen.

Ontslagvergoeding tot ruim 75 % lager
Volgens de nieuwe plannen zouden werknemers bij ontslag maximaal een kwart maandsalaris per gewerkt jaar meekrijgen met een maximum van 6 maandsalarissen. In de huidige situatie wordt de hoogte van de ontslagvergoeding berekend aan de hand van de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule 2012 werkt als volgt:

Ontslagvergoeding                                      Geldt voor ieder gewerkt jaar
0,5 maand                        per gewerkt jaar      Tot 35 jaar
1 maand                           per gewerkt jaar      Van 35 tot 45 jaar
1,5 maand                        per gewerkt jaar      Van 45 tot 55 jaar
2 maand                           per gewerkt jaar      Vanaf 55 jaar

Bijvoorbeeld: een werknemer die van zijn 35e tot zijn 45e jaar gewerkt heeft bij een werkgever, krijgt bij ontslag 10 maandsalarissen (10 jaar * 1 maand) als ontslagvergoeding mee. In de nieuwe situatie zou hij 2,5 maandsalarissen meekrijgen.

Ontslag ook eenvoudiger
Volgens de nieuwe plannen zou het ook voor de werkgever gemakkelijker moeten worden om een werknemer te ontslaan. Nu wordt een ontslag nog vooraf door UWV of de kantonrechter getoetst, straks hoeft een werkgever vooraf geen toestemming meer te vragen om het dienstverband te beëindigen. Een hoorprocedure, georganiseerd door de werkgever waar de werknemer zijn zegje mag doen, zou moeten volstaan.

Versoepelen van het ontslagrecht genereert geen nieuwe banen
De plannen zouden meer banen moeten genereren: easy to fire, easy to hire. Dit is een misvatting. Het versoepelen van het ontslagrecht en het beperken van de ontslagvergoeding zal geen nieuwe banen opleveren. Werkgevers kunnen nu al een werknemer met een tijdelijk contract en een proeftijd in dienst nemen. Er zit geen beperking in het ontslaan, want in de proeftijd en na de termijn (bijvoorbeeld een jaar) kan de werkgever zonder kosten of rompslomp afscheid nemen van de werknemer. De voorgestelde maatregelen zullen geen positief effect op de werkgelegenheid hebben.

Volledige radio interview luisteren: gouden handdruk radio

Overig nieuws