Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagvergoeding 2013 en daarna

Aan 2 fronten wordt er gedacht over de ontslagvergoeding anno 2013 en daarna. De kantonrechters beraden zich op een nieuwe kantonrechtersformule die meer recht doet aan de werkelijke inkomensschade die de ontslagen werknemer ervaart. Als een werknemer hoog opgeleid is en waarschijnlijk snel een nieuwe baan vindt, wordt de ontslagvergoeding lager dan bij de werknemer die lager opgeleid is en minder snel een nieuwe baan vindt. De ontslagvergoeding nieuwe stijl zou in 2013 moeten ingaan. De huidige ontslagvergoeding kijkt naar het bruto maandsalaris vermenigvuldigd met gewerkte jaren waarbij oudere werknemers “in het voordeel zijn”:

Leeftijd                         Hoogte ontslagvergoeding
Tot 35 jaar                     0,5 maand per gewerkt jaar
Tussen 35 en 45 jaar     1 maand per gewerkt jaar
Tussen 45 en 55 jaar     1,5 maand per gewerkt jaar
Vanaf 55 jaar                 2 maanden per gewerkt jaar

Het grote verschil tussen de ontslagvergoeding nu en de ontslagvergoeding 2013 moet vooral gaan zitten in het opleidingsniveau. Dit is een objectief gegeven. De kans op het snel vinden van een nieuwe baan is al minder objectief vast te stellen. Op het gebied van leeftijd geldt nu al dat oudere werknemers een hogere ontslagvergoeding ontvangen. Veel is nog onduidelijk. De kantonrechters zeggen de nieuwe kantonrechtersformule vóór 1 januari 2013 te introduceren.

Ontslagvergoeding na 2013 volgens Ministerie van Sociale Zaken
Daarnaast werkt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een wetsvoorstel waarbij de ontslagvergoeding na 2013 veel lager wordt dan de ontslagvergoeding nu. De ontslagvergoeding gaat 1 week per gewerkt jaar bedragen met een maximum van 6 maanden en gaat transitiebudget heten. Als het wetsvoorstel wet wordt (dit hangt mede af van het verkiezingsresultaat op 12 september 2012), dan zou deze fors lagere ontslagvergoeding in 2014 een feit worden. Meer informatie over deze en andere ontslag plannen ministerie van sociale zaken

Overig nieuws