Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagvergoeding van bestuurders in de publieke sector

Per 1 maart 2006 is de Wopt (Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens) in werking getreden. Deze wet regelt dat publieke organisaties de gegevens openbaar moeten maken van functionarissen met een salaris boven het gemiddeld ministersalaris (€ 193.000).

De Wet heeft ook als doel te voorkomen dat bepaalde elementen van topbeloningen, zoals ontslagvergoedingen niet openbaar worden. De wet vereist dat ook de ontslagvergoeding van bestuurders in de publieke sector openbaar wordt gemaakt.

De gemiddelde jaarlijkse beloning van topbestuurders bedroeg € 218.783. In bijna 200 gevallen is er  -vanwege een ontslagvergoeding- sprake van overschrijding van de norm. Het gemiddelde totale salaris, inclusief deze ontslagvergoeding, is  € 263.499.

Op 1 januari 2013 is bovenstaande wet vervangen door de Wet Normering Topinkomens (WNT). Meer informatie over maximeren ontslagvergoeding voor bestuurders in de publieke sector.

Overig nieuws