Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht bv en banksparen met 20 % belastingvoordeel in 2014 slechts mogelijk voor 15 november 2013

80 % afkoopregeling stamrecht bv en banksparen vervroegd

De regering heeft in Belastingplan 2014 bepaald dat bestaande stamrecht bv's en bestaande gouden handdruk bankspaarrekeningen in 2014 in een keer uitbetaald mogen worden met 20 % belastingvoordeel. Het belastingvoordeel houdt in dat slechts over 80 % van het stamrecht tegoed belasting betaald moet worden. Bij de behandeling van het belastingplan 2014 in de Tweede Kamer is bekend geworden dat deze maatregel alleen geldt voor een stamrecht bv of bankspaarrekening die vóór 15 november 2013 is opgericht cq. is afgesloten. Richt u een stamrecht bv op na 15 november 2013, dan kunt u geen gebruik maken van dit fiscale voordeel in 2014.

Dit belastingvoordeel staat bekend onder de naam afkoopregeling stamrecht bv en banksparen. De oorspronkelijk deadline was gesteld op 31 december 2013. Er moet aan 2 voorwaarden worden voldaan:

De ontslagvergoeding moet definitief zijn toegekend vóór 15 november 2013 én de ontslagvergoeding moet vóór 15 november 2013 zijn afgestort bij de bank (banksparen), verzekeringsmaatschappij of stamrecht bv. Dit houdt ook in dat de ontslagdatum in de vaststellingsovereenkomst uiterlijk 15 november 2013 moet zijn.

stamrecht bv oprichten en gouden handdruk banksparen nog mogelijk tot 31 december 2013

Uiteraard is het wel nog mogelijk om na 15 november 2013 gouden handdruk banksparen af te sluiten of een stamrecht bv op te richten. Uiterlijk tot 31 december 2013. U kunt bij oprichting tussen 15 november en 31 december echter geen gebruik maken van de afkoopmogelijkheid met 20 % korting in 2014. Vanaf 2014 zijn stamrecht bv en banksparen helemaal niet meer mogelijk. U moet dan direct belasting betalen over uw ontslagvergoeding.

Gouden handdruk banksparen offerte aanvragen

stamrecht bv adviesgesprek

Overig nieuws