Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht bv en banksparen bij ontslagdatum in 2014

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft op 4 november 2013 in de Tweede Kamer gezegd dat een stamrecht bv oprichten of een stamrecht bankspaarrekening openen, nog mogelijk is als de ontslagdatum uiterlijk 30 juni 2014 is. Er moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

Het ontslag moet uiterlijk 31 december 2013 aangezegd zijn. Dit betekent onder andere dat op uiterlijk 31 december 2013 de vaststellingsovereenkomst getekend moet zijn. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden en afspraken met betrekking tot het ontslag, zoals de afgesproken ontslagvergoeding. Ook moet de stamrecht aanspraak toegekend zijn vóór 31 december 2013. Dat kan betekenen dat besloten moet zijn of er een intentie moet zijn tot het oprichten van een stamrecht BV of het afsluiten van een stamrecht bankspaarrekening. De ontslagvergoeding moet vóór 30 juni 2014 gestort zijn.

Stamrecht bv of banksparen afkopen in 2014
Er kan in ieder geval geen gebruik gemaakt worden van de 80 % afkoopregeling stamrecht bv en banksparen in 2014. Om daarvan nog gebruik te kunnen maken moet alles geregeld zijn vóór 15 november 2013 (stamrecht bv opgericht, ontslagvergoeding gestort, akkoord binnen van de belastingdienst).  

Stamrecht BV advies

Ontslagvergoeding banksparen offerte

Vanaf 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling
Na 1 januari 2014 aangezegden hebben niet meer de mogelijkheid een fiscaal vriendelijke stamrecht-bv op te richten of een stamrecht bankspaarrekening af te sluiten. Als u na 1 januari 2014 wordt aangezegd, geldt het volgende. U betaalt direct belasting over uw ontslagvergoeding in 2014. Het percentage hangt af van het totale inkomen in 2014. Over uw totale inkomsten (WW-uitkering, salaris, overige inkomsten, ontslagvergoeding) betaalt u de volgende belasting percentages:

Ontslagvergoeding + inkomsten 2014

Belasting percentage

Tot € 19.645,-  

37 %

Vanaf € 19.645,- tot € 33.363,-

42 %

Vanaf € 33.363,- tot € 55.991,-

42 %

Vanaf € 55.991,-

52 %

Overig nieuws