Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht bv oprichting en banksparen overgangsregeling

Stamrecht bv oprichting en banksparen overgangsregeling

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer en in een latere mededeling uitleg gegeven over de overgangsgregeling stamrecht BV en banksparen 2013-2014. In de brief staan de antwoorden op vragen die zijn gesteld over het onderwerp afschaffen stamrecht in Belastingplan 2014.

Belastingplan 2014 verbiedt stamrecht banksparen en stamrecht bv vanaf 1 januari 2014

Hierop geldt de uitzondering dat de aard en omvang van de stamrechtaanspraak op 31 december 2013 voldoende bepaald moet zijn. Dit betekent in begrijpelijke taal dat uw ontslagsituatie moet voldoen aan:

- Op 31 december 2013 moet de ontslagdatum vaststaan, ontslag moet zijn aangezegd en binnen 6 maanden uitgevoerd worden. Ontslagdatum mag dus uiterlijk 30 juni 2014 zijn. De ontslagvergoeding moet waarschijnlijk uiterlijk 30 juni 2014 zijn overgemaakt door de werkgever.

- U moet uiterlijk 31 december 2013 de intentie hebben een stamrecht bv op te richten of een gouden handdruk bankspaarrekening te openen.

- De hoogte van de ontslagvergoeding moet definitief zijn en zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst

Als een ontslagregeling aan deze voorwaarden voldoet, is de stamrechtvrijstelling van toepassing en mag u een stamrecht bv oprichten of stamrecht banksparen afsluiten. Als uw ontslagdatum vóór 31 december 2013 ligt, mag u altijd -voor 31 december 2013- een stamrecht bv oprichten of een bankspaarrekening openen.

Stamrecht bv advies

Banksparen offerte

Overig nieuws