Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Gouden handdruk en ontslag in 2014

Gouden handdruk banksparen en stamrecht BV voor 30 juni 2014

Voorzichtigheid is geboden als een werknemer die voor 30 juni 2014 ontslagen wordt zijn  ontslagvergoeding nog wilt onderbrengen in gouden handdruk banksparen of een stamrecht BV. Om gebruik te maken van de overgangsregeling stamrecht moet aan 3 voorwaarden worden voldaan:

Vaststellingsovereenkomst (beëindigingsdocument) moet getekend zijn voor 31 december 2013

De ontslagdatum en de ontslagvergoeding moeten vermeld staan in de vaststellingsovereenkomst

Vastgelegd moet zijn dat er gekozen wordt voor een wettelijk stamrecht (= banksparen of BV)

Hier gaat het vaak fout, omdat de meeste vaststellingsovereenkomsten niet correct zijn opgesteld. De volgende –veel voorkomende- zinsnede is onjuist: de betaling van de ontslagvergoeding zal plaatsvinden op een nader door werknemer aan te geven wijze, mits fiscaal verantwoord en zonder dat dit leidt tot extra kosten en verplichtingen voor werkgever. Deze omschrijving is onvoldoende. In de vaststellingsovereenkomst moet letterlijk staan dat de ontslagvergoeding wordt aangewend voor een stamrecht bankspaarrekening als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de loonbelasting. De volgende formulering is wel correct:

Werknemer en werkgever komen overeen dat de ontslagvergoeding alleen kan worden aangewend als koopsom van een aanspraak, die voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, of artikel 11a van de Wet op de loonbelasting 1964.

Wat kunt u nog doen ?

Vaak zal het aanpassen van de vaststellingsovereenkomst niet meer mogelijk zijn. Een mogelijke oplossing is het toevoegen van  een addendum aan de vaststellingsovereenkomst waarin werkgever en werknemer vastleggen dat de ontslagvergoeding wordt aangewend voor een stamrecht bankspaarrekening of BV. Let op: dit moet in 2013 plaatsvinden.

Vraag juridisch advies 

Overig nieuws