Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Gouden handdruk 2014: wat zijn de diverse situaties

U ontvangt een gouden handdruk in 2014, maar heeft in 2013 een vaststellingsovereenkomst getekend

U kunt gebruik maken van het overgangsrecht gouden handdruk 2014 en daarmee een stamrecht bv of een bankspaarrekening openen, als u voldoet aan:

- uw werkgever stort de gouden handdruk voor 30 juni 2014

- uw ontslagdatum is uiterlijk 30 juni 2014

- uw ontslag is aangezegd in 2013

- uw vaststellingsovereenkomst is uiterlijk 31 december 2013 getekend en in de vaststellingsovereenkomst moet zijn opgenomen: datum ontslag, hoogte gouden handdruk en aanwending gouden handdruk voor stamrecht (banksparen of bv). Let op: uw vaststellingsovereenkomst moet de juiste formulering wat betreft aanwending voor stamrecht hebben om nog gebruik te kunnen maken van het overgangsrecht gouden handdruk 2014.

U krijgt ontslag in 2014 en ontvangt een gouden handdruk  

U kunt geen gebruik meer maken van de fiscaal voordelige stamrechtvrijstelling. U zult uw gouden handdruk moeten verlonen. Dit betekent dat u meteen inkomstenbelasting betaalt over uw gouden handdruk. Aangezien de gouden handdruk bovenop uw overige inkomen in 2014 komt, komt u mogelijk in een hoger belastingpercentage. De belastingpercentages worden hoger naarmate uw inkomen hoger is. U betaalt waarschijnlijk 42 of 52 % belasting. Het maximale belastingtarief is 52 %.

U heeft uw gouden handdruk voor 15 november 2013 ontvangen en kunt afkopen met 20 % belastingvoordeel in 2014

Als u uw gouden handdruk voor 15 november 2013 heeft ontvangen en heeft ondergebracht in banksparen of een stamrecht bv, dan mag u de gouden handdruk naar prive uitkeren met belastingvoordeel. U hoeft over 20 % van de gouden handdruk geen belasting te betalen. Dit kan een fiscaal voordeel opleveren, onder andere afhankelijk van uw overige inkomen. Bijvoorbeeld: u heeft in het voorjaar van 2013 een gouden handdruk van 20.000,- ontvangen, welke u heeft ondergebracht in banksparen. U wilt deze in 2014 volledig uitkeren en gebruik maken van het belasting voordeel van 20 %. U betaalt over 16.000,- belasting.

U heeft een gouden handdruk tussen 15 november 2013 en 31 december 2013 ontvangen

Als u na 15 november 2013, maar voor 1 januari 2014 een gouden handdruk heeft ondergebracht in banksparen of een stamrecht bv, dan mag u deze in 2014 in een keer laten vrijvallen. U betaalt geen boete van de belastingdienst. U kunt echter geen gebruik maken van het belastingvoordeel van 20 % zoals dat geldt voor werknemers die voor 15 november 2013 een gouden handdruk hebben ontvangen. U mag uw gouden handdruk ook altijd omzetten naar een uitkerende bankspaarrekening of stamrecht bv. De bankspaarrekening of stamrecht bv gaat maandelijks uitkeren gedurende een aantal jaren. Over de maandelijkse uitkeringen betaalt u belasting.   

Overig nieuws