Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stijging aantal WW-uitkeringen

Na een korte daling van het aantal WW-uitkeringen is het aantal werklozen met een WW-uitkering eind 2013 weer gestegen. Van de beroepsbevolking is eind 2013 8,5 procent werkloos, eind 2012 bedroeg dat percentage nog 7,2. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS). In 2013 kwamen er in totaal 100.00 werklozen met een WW-uitkering bij.

In 2013 steeg het aantal WW-uitkeringen het hardst in de sectoren zorg en welzijn, vervoer, opslag, landbouw en visserij. Het aantal ww-uitkeringen aan vrouwen nam afgelopen jaar sterker toe. Naar leeftijd was de toename met 31 procent het sterkst onder de 55-plussers.

Overig nieuws