Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Hogere ontslagvergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

De rechter mag de kantonrechtersformule ook toepassen bij de bepaling van schadevergoeding die een werkgever aan een werknemer moet betalen bij 'kennelijk onredelijk ontslag'.

Dat stelt advocaat-generaal Spier vrijdag in zijn conclusie aan de Hoge Raad.

Het advies aan het hoogste rechtscollege van Nederland betreft een cassatieberoep tegen een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag van 2 december vorig jaar. Dat ging over een beëindiging van de dienstbetrekking door een werkgever wegens arbeidsongeschikheid van de werknemer. Het hof stelde vast dat er sprake was van kennelijk onredelijk ontslag en nam toen de kantonrechtersformule als uitgangspunt bij het vaststellen van de schadevergoeding.

Onredelijk ontslag

Ontslag is volgens de wet 'kennelijk onredelijk' als de gevolgen voor de werknemer te ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever bij opzegging. Kantonrechters passen hun berekeningsformule (op basis van het aantal gewerkte jaren en leeftijd) voor schadevergoeding doorgaans alleen toe in gevallen van ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

De omstreden kwestie speelt inmiddels in een groot aantal zaken. Sommige kantonrechters passen in deze procedures hun kantonrechtersformule toe, anderen weer niet. De gerechtshoven ontwikkelden een eigen formule die volgens de advocaat-generaal wel veel lijkt op de kantonrechtersformule.

Schadevergoeding volgens kantonrechtersformule

Het hof in Den Haag wilde met zijn arrest een eind maken aan deze onduidelijke situatie. Het hof verlaagde de schadevergoeding volgens de kantonrechtersformule overigens wel met 30%. Maar de advocaat-generaal bij de Hoge Raad meent dat voor een standaardaftrek van 30% 'onvoldoende klemmende gronden aanwezig' zijn.

Overigens is het volgens de advocaat-generaal niet juist de kantonrechtersformule te gebruiken voor beantwoording van de vraag of een ontslag kennelijk onredelijk is. Een ontslag is niet automatisch 'kennelijk onredelijk' als een werkgever diens werknemer met toestemming van het CWI ontslaat zonder daarbij een vergoeding volgens de kantonrechtersformule toe te kennen. Als het ontslag aan de werknemer is te wijten, zal de schadevergoeding doorgaans op nul uitkomen.

De Hoge Raad spreekt zich vermoedelijk op 13 november over de kwestie uit.

Bron: 4 september 2009, 13:24 uur | FD.nl

Overig nieuws