Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Nieuwsbrief maart 2010

Maximale ontslagvergoeding uitgesteld

Maximale ontslagvergoeding van € 75.000,- bij hoge inkomens voorlopig uitgesteld
Het kabinetsvoorstel maximering ontslagvergoeding wordt voorlopig niet behandeld door het demissionaire Kabinet Balkenende 4. Dit wetsvoorstel wordt gezien als controversieel en behandeling wordt daarom in ieder geval uitgesteld tot na de verkiezingen.

Het wetsvoorstel schrijft voor dat voor werknemers met een hoger jaarinkomen dan € 75.000,- de ontslagvergoeding maximaal 1 jaarinkomen mag bedragen. Dit plan van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet leiden tot een wettelijk vastgestelde maximale ontslagvergoeding. Een werknemer met een jaarinkomen van €100.000,- zou bij ontslag maximaal 1 jaarsalaris
(= € 100.000,-) mogen meekrijgen. Dit maximum geldt ook bij lange dienstbetrekkingen, bijvoorbeeld 15 jaar of langer. Werknemers die minder verdienen dan € 75.000,- zouden wel altijd recht hebben op de gebruikelijke kantonrechtersformule. De vergoeding bij ontslag kan bij een lange dienstbetrekking oplopen tot enkele jaarsalarissen. Stel een werknemer verdient € 3.000,- per maand. Werknemer werkt 20 jaar bij de huidige werkgever en is 50 jaar. De vergoeding bij ontslag bedraagt 20 maandsalarissen (20 * 3.000 = € 60.000).

Bereken kantonrechtersformule voor uw eigen situatie.

De kantonrechtersformule blijft voorlopig gelden, ook voor de hogere inkomens.
Het wetsvoorstel “maximering ontslagvergoeding” zal zeer waarschijnlijk pas na de verkiezingen in juni 2010 opnieuw behandeld worden.

Stamrecht BV oprichten grens ligt toevallig ook bij € 75.000,-
Het oprichten van een stamrecht BV is pas interessant bij ontslagvergoedingen van € 75.000,- en hoger. Een stamrecht BV oprichten is complex en brengt eenmalige oprichtingskosten met zich mee. Ook moet elk jaar een jaarrekening en aangifte belasting worden gedaan hetgeen jaarlijkse kosten met zich meebrengt. Vanwege deze kosten is oprichting van een stamrecht BV pas een optie vanaf € 75.000,-. Bij ontslagvergoedingen lager dan € 75.000,- is een stamrecht verzekering of stamrecht banksparen een gunstigere optie.

Eerste stamrecht bankrekening waarschijnlijk medio maart 2010 op de markt
Vanaf 1 januari 2010 is stamrecht banksparen mogelijk voor ontslagvergoedingen. Het banksparen voor stamrecht is een alternatief voor het afsluiten van een stamrecht polis. Op dit moment bieden banken nog geen bankspaar rekening voor stamrecht aan. De verwachting is dat de eerste produkten medio maart 2010 op de markt komen. SNS Bank zal waarschijnlijk de primeur krijgen.

Gouden Handdrukspecialist is gespecialiseerd in advies over de besteding van uw ontslagvergoeding. We kunnen een stamrecht verzekering afsluiten, een stamrecht BV oprichten en een stamrecht rekening voor u openen.

Overig nieuws