Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht BV oprichten wordt waarschijnlijk iets eenvoudiger

Het opzetten van een stamrecht BV brengt zeer veel werkzaamheden met zich mee. Het onderdeel volstorten aandelenkapitaal komt waarschijnlijk te vervallen door het wetsvoorstel “vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht”. Dit voorstel is aangenomen door de Tweede Kamer en wordt binnenkort door de Eerste Kamer behandeld.

Oprichten stamrecht BV vereist een kapitaal storting van 18.000,-

Voordat een stamrecht BV opgericht kan worden moet 18.000,- op een bankrekening worden gestort. De 18.000,- mag niet gestort worden uit de ontslagvergoeding. De meeste mensen hebben geen 18.000,- beschikbaar. In de praktijk wordt dan het kasrondje toegepast. De bank schiet de 18.000,- voor en geeft een bankverklaring af. Na 24 uur haalt de bank de 18.000,- weer van de rekening. De bankverklaring is nodig voor de definitieve oprichting van de stamrecht BV. Doel van deze procedure is het beschermen van crediteuren als een BV failliet gaat. Dan is in ieder geval de 18.000,- nog beschikbaar voor de schuldeisers. Deze procedure staat bekend als het volstorten van het aandelenkapitaal.

Minimale inleg van 18.000,- komt te vervallen

In het wetsvoorstel staat dat het inleggen van €18.000 komt te vervallen. De werknemer mag zelf kiezen hoeveel geld hij inlegt. Andere maatregelen zijn het afschaffen van de blokkeringregeling waardoor aandeelhouders hun aandelenpakket makkelijker aan derden kunnen verkopen. Ook de accountantsverklaring die nodig was bij inbreng in natura zal komen te vervallen.  Deze maatregelen zijn minder relevant voor de stamrecht BV en gelden voor normale BV’s .

Oprichten stamrecht BV wordt aantrekkelijker

Een onderdeel van het complexe traject van oprichting van een stamrecht BV komt hiermee te vervallen. Andere onderdelen blijven in stand, zoals aanvragen fiscaal akkoord Belastingdienst, opstellen fiscale aktes, aanvraag fiscale nummers, oprichtingsakte notaris, verklaring geen bezwaar Ministerie van Justitie, etc. Laat u goed adviseren voordat u besluit een stamrecht BV op te richten. Een stamrecht BV oprichten kan interessant bij een ontslagvergoeding vanaf 70.000,-

Gouden Handdrukspecialist adviseert ontslagen werknemers over de keuze met de ontslagvergoeding. Wij kunnen een stamrecht BV voor u oprichten, een stamrecht verzekering afsluiten en een stamrecht bankrekening voor u openen.

Overig nieuws