Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Kantonrechtersformule: discussie over de B factor (bruto maandsalaris)

Bij ontbinding van een arbeidscontract wordt de hoogte van de ontslagvergoeding vaak berekend met de kantonrechtersformule (A*B*C). A= Aantal gewogen dienstjaren. B = Bruto maandinkomen. In de B-factor van de kantonrechtersformule (bruto maandinkomen) worden een aantal factoren wel en een aantal factoren niet meegenomen. Hierover ontstaat met regelmaat discussie. Wordt het werkgeversaandeel pensioenpremie ook meegenomen bij het bruto-maandinkomen?

Werkgeversbijdrage pensioenpremie maakt geen deel uit van B-factor

In twee recente zaken eisen werknemers dat het werkgeversdeel van de pensioenpremie wordt meegenomen in de kantonrechtersformule. In beide zaken konden de werknemers volgens de kantonrechter dit onvoldoende beargumenteren.

Bij uitzondering wordt werkgeversbijdrage pensioenpremie meegenomen

De kantonrechter gaf aan dat het werkgeversaandeel slechts in zeer uitzonderlijke gevallen wordt meegenomen in de kantonrechtersformule. Als een oudere werknemer als extra arbeidsvoorwaarde heeft bedongen dat een deel van het loon wordt voldaan in een premiestorting in het pensioenfonds, kan het werkgeversdeel pensioenpremie worden meegenomen in de kantonrechtersformule. In één recente zaak vond de werknemer het werkgeversaandeel pensioenpremie zo groot deel dat door ontslag hem de mogelijkheid werd ontnomen pensioen op te bouwen. De kantonrechter vond dit geen uitzonderlijke situatie en nam het werkgeversdeel pensioenpremie niet mee in de kantonrechtersformule.

Onderdelen die altijd worden meeberekend in de kantonrechtersformule

Bij de vaststelling van de B-factor worden een aantal onderdelen altijd meegeteld. Het bruto maandinkomen bestaat uit  het vaste maandinkomen, de 13e maand, structureel overwerk, vakantiegeld, vaste ploegentoeslag en structurele winstdeling. Onderdelen die niet worden meegerekend bij de B-factor zijn de auto van de zaak, onkostenvergoedingen, tantième, het werkgeversaandeel in de ziektekostenverzekering, de niet-structurele winstdeling en dus het werkgeversaandeel pensioenspremie.

De hoogte van uw ontslagvergoeding kunt hier berekenen. Gouden Handdruk specialist adviseert over de fiscale consequenties van de ontslagvergoeding en adviseert over de fiscaal gunstige keuze van uw ontslagvergoeding. Wij kunnen een stamrecht BV voor u opzetten, een stamrecht verzekering voor u afsluiten of een stamrecht bankspaar rekening voor u openen.

Overig nieuws