Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht BV oprichten wordt makkelijker na “afschaffen” verklaring van geen bezwaar

Op 10 december 2009 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor het afschaffen van de ‘verklaring van geen bezwaar’ voor de oprichting van vennootschappen goedgekeurd. Omdat de eerste kamer het onderwerp niet als controversieel ziet, zal het wetvoorstel snel in werking treden. Wanneer de wet door de eerste kamer is goedgekeurd, zal ook het oprichten van een stamrecht BV makkelijker worden.

Verklaring van geen bezwaar bij oprichting stamrecht BV

Voor de oprichting van een BV zoals een stamrecht BV is een ‘verklaring van geen bezwaar’ van de Minister van Justitie vereist. Zonder dit document mag de notaris niet tot oprichting overgaan. Voordat de verklaring wordt afgegeven, zal de te oprichten vennootschap aan een onderzoek worden onderworpen. Het Ministerie van Justitie zal uitzoeken of de BV criminele uitgangspunten kent. Ook worden de financiële antecedenten van de oprichters, aandeelhouders en uiteindelijke beleidsbepalers onder een vergrootglas gelegd. Wanneer dit volgens het Ministerie van Justitie allemaal in orde is wordt de ‘verklaring van geen bezwaar’ afgegeven aan de notaris, die vervolgens tot oprichting overgaat. Afkeuring gebeurt alleen in enkele, in de wet vastgelegde gevallen. In de praktijk wordt bij de oprichting van een stamrecht BV  de ‘verklaring van geen bezwaar’ meestal in eerste instantie afgegeven.

Nieuwe opzet controleert tijdens de levensduur van de rechtspersoon

Het nieuwe wetsvoorstel ‘controle rechtspersonen’ rekent af met de klassieke ‘verklaring van geen bezwaar’ – regeling. Het wetsvoorstel bevat een systeem waarbij de controle niet vooraf maar tijdens de levensduur van de BV plaatsvindt. Het voorstel ligt nu bij de eerste kamer en zou op korte termijn (na het installeren van het nieuwe kabinet) in de praktijk gebruikt kunnen worden.

De gang van zaken rondom de ‘verklaring van geen bezwaar’ wordt al langer gezien als een vertragende factor bij het starten van een BV. Ook de wet ‘vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht’ wacht op goedkeuring. Dit wetsvoorstel houdt in dat de verplichte storting van €18.000 die benodigd is bij het oprichten van een stamrecht BV komt te vervallen. Deze wet gaat naar verwachting pas in op 1 januari 2011. De recente wetsvoorstellen hebben als doel de flexibiliteit rond het oprichten van een BV te vergroten.   

De fiscale procedures en vereisten voor het oprichten van een stamrecht BV blijven in stand. Bovenstaande vereenvoudiging betreft vooral de notariele oprichtingsprocedure.

Toevoeging: De Eerste Kamer is inmiddels akkoord met afschaffing verklaring van geen bezwaar.

Gouden Handdruk Specialist adviseert ontslagen medewerkers over de fiscale mogelijkheden met de ontslagvergoeding. Gouden Handdruk Specialist kan een stamrecht BV voor u opzetten, een stamrecht bankspaarrekening of een stamrecht verzekering voor u openen.

 

Overig nieuws