Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Evaluatie kantonrechtersformule voor berekening ontslagvergoeding

In 2009 is een nieuwe kantonrechtersformule geïntroduceerd door de Kring van kantonrechters. De nieuwe kantonrechtersformule zou er voor kunnen zorgen dat de ontslagvergoedingen omlaag zouden gaan. Of dat drukkende effect in 2009 ook daadwerkelijk te merken was, werd onderzocht in het ‘statistiek ontbindingsvergoedingen 2009’. Het onderzoek werd gedaan onder alle gepubliceerde kantongerechtzaken in 2009.

Dit onderzoek behelst slechts een deel van het totaal aantal ontslagzaken met een ontslagvergoeding. Bijvoorbeeld, ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst en ontslag via een sociaal plan zijn niet meegenomen. Het onderzoek is dus niet compleet, maar geeft een indicatie voor de individuele ontslagen via de kantonrechter.   

Nieuwe kantonrechtersformule lager dan oude kantonrechtersformule

Eind 2008 maakte de Kring van Kantonrechters bekend  dat de kantonrechtersformule zou worden versoberd. De berekening van het aantal dienstjaren werd veranderd. Bij de kantonrechtersformule wordt de vergoeding berekend door het aantal dienstjaren te vermenigvuldigen met het  bruto maandsalaris en met een correctiefactor waarin de  omstandigheden zijn uitgedrukt. De dienstjaren tot 40 jaar telden bij de oude kantonrechtersformule voor 1 maandsalaris, van 40 tot 50 jaar voor 1,5 en vanaf 50 jaar voor 2. Bij de nieuwe kantonrechtersformule tellen de dienstjaren tot 35 jaar voor 0,5, van 35 tot 45 jaar voor 1, van 45 tot 55 jaar voor 1,5 en vanaf 55 jaar voor 2 jaarsalarissen. In het onderdeel ‘aanbevelingen’ van het rapport staat dat de kantonrechters in de gelegenheid worden gesteld om af te wijken van de kantonrechtersformule wanneer de omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

Ontslagvergoeding wordt vaak bepaald met ‘billijkheidsoordeel’

Het onderzoek ‘statistiek ontbindingsvergoedingen’ wijst uit dat de hoogte van 53% van de kantonrechters zaken worden berekend met de nieuwe kantonrechtersformule. In 8% van de gevallen kende de kantonrechter de oude kantonrechtersformule toe. In 28% van de gevallen maakt de kantonrechter in het geheel geen gebruik van de kantonrechtersformule, maar oordeelt ‘naar billijkheid’. De cijfers van het onderzoek tonen verder dat dit ‘billijkheidsoordeel’ vaak uitvalt in de voordeel van de werknemer. In vergelijk met 2008 maken minder kantonrechters gebruik van de kantonrechtersformule en maken zij meer gebruik van het  ‘billijkheidsoordeel’.

Hoogte ontslagvergoeding gedaald én gestegen

De hoogte van de ontslagvergoedingen is gemiddeld met 25% gedaald in de gepubliceerde zaken. Vooral in de lagere leeftijdscategorieën gingen de gouden handdrukken omlaag, hetgeen de Kring van Kantonrechters voor ogen had. De oudere werknemer (45 – 55 jaar) ging er juist op vooruit. Kantonrechters wezen in 2009 28% van de ontbindingsverzoeken af. Dat percentage was gelijk aan die van 2008. Ook de C – factor werd geanalyseerd. In 26% van de gevallen ligt de C-factor lager dan 1, in 32% van de gevallen is de C-factor gelijk aan 1 en bij 42% is de C-factor groter dan 1. Ten opzichte van 2008 valt op dat de kantonrechters terughoudender zijn geworden in het toekennen van een C-factor met meer dan 1. Dat percentage lag in 2008 op 58%, in 2009 daalde dit percentage naar 42%.

Gouden Handdruk Specialist houdt de ontwikkelingen rond de kantonrechtersformule scherp in de gaten. Bereken uw eigen kantonrechtersformule.

 

Overig nieuws