Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagvergoeding handhaven, aldus 80 procent van de werkgevers

Bijna 80 procent van de werkgevers vindt dat ontslagen werknemers recht hebben op een gouden handdruk. Meer dan de helft is voor een versobering van de ontslagvergoeding. 44% wil een aanpassing van de WW. Dit blijkt uit ‘Arbeidsvoorwaarden Survey 2010’, een onderzoek van Mercer en Centraal Beheer Achmea waar 1200 werkgevers werden ondervraagd.

Ruim 36 procent van de werkgevers wil de gouden handdruk laten zoals het nu is, 43 procent wil de huidige regels versoberen en 20 procent wil de ontslagvergoeding helemaal laten verdwijnen. De ontslagvergoeding wordt berekend met de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule berekent de ontslagvergoeding door het aantal dienstjaren te vermenigvuldigen met het  bruto maandsalaris en een correctiefactor. Van de ondervraagde werkgevers die willen versoberen vindt 25% dat er rekening moet worden gehouden met opleidingsinspanning van de werkgever. Een kwart van de ondervraagden vindt dat er alleen een gouden handdruk moet worden betaald bij verwijtbare schuld van de werkgever. Slechts 18 procent van de ondervraagde werkgevers schaart zich achter het wetsvoorstel waarin de ontslagvergoeding wordt beperkt tot maximaal een jaarsalaris voor werknemers die meer verdienen dan 75.000 euro per jaar.

Een klein aantal ondervraagden wil de gouden handdruk vervangen door een individueel budget voor de werknemer waardoor deze kan participeren in cursussen en opleidingen naar nieuw werk. Ook zou een deel een aanvulling op de WW moeten worden. Bijna de helft van de werkgevers helpt de ontslagen werknemer niet in de zoektocht naar een nieuwe baan. 'En dat terwijl juist die inspanning ervoor kan zorgen dat de hoogte van de ontslagvergoedingen wordt gematigd’ vindt Peter Conneman van Mercer. Ruim 44 procent van de ondervraagden vindt aanpassingen in de WW noodzakelijk. Daarbij wordt vooral de verkorting van de uitkeringsduur veel genoemd, eventueel in combinatie met een individueel budget om de ontslagen werknemer weer aan werk te helpen. In Nederland heeft de ontslagene per gewerkt jaar recht op 1 maand WW-uitkering. De lengte van de WW-uitkering is dus afhankelijk van het werkverleden. De maximale duur van een WW-uitkering is 38 maanden.

Ongeveer 30 procent van de werkgevers geeft aan recentelijk geconfronteerd te zijn geweest met een reorganisatie met gedwongen ontslagen als gevolg. Meer dan de helft prevaleert individueel ontslag boven collectief ontslag. 40 procent van de ondervraagde werkgevers heeft het ontslagbeleid in meer of mindere mate afgestemd op de verwachte hoogte van de gouden handdruk. Leeftijd speelt geen prominente rol. Conneman betwijfelt deze uitkomst. “Veel oudere werknemers zijn door hun werkgever ‘gestimuleerd’ voortijdig te vertrekken in ruil voor een aanvulling op het vroegpensioen. Zij worden aangemerkt als vervroegd gepensioneerden en niet als gedwongen ontslagen.”

Gouden Handdruk Specialist adviseert ontslagen medewerkers over de fiscale aanwending van de ontslagvergoeding. Gouden Handdruk Specialist kan een lijfrente verzekering voor u opzetten, een stamrecht bankspaarrekening voor u openen of een stamrecht BV voor u oprichten. In het gratis te bestellen boekje ‘Gouden Handdruk 2010’ kunt u meer lezen over de mogelijkheden met uw gouden handdruk.

 

 

 

 

Overig nieuws