Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

RVU mag niet worden ondergebracht in stamrecht banksparen of stamrecht verzekeren

Per 1 januari 2011 heeft het Ministerie van Financiën bepaald dat ontslagregelingen met het karakter van een vervroegde uittreding belast worden tegen een tarief van 52 procent. Men spreekt dan van een Regeling voor Vervroegde Uittreding. Tot 1 januari 2011 was de boete 26 procent.

De ontslag boete van 52% vindt altijd plaats bij de werkgever, de inhoudingspichtige, en dus niet bij de werknemer. De werkgever heeft geen verhaalsrecht op de werknemer. In principe maakt het niet uit hoe de werknemer de “ontslagvergoeding” aanwendt, echter in de praktijk blijken banken en verzekeraars een RVU regeling niet te accepteren. Een RVU regeling zou eventueel gestort kunnen worden in een stamrecht BV. Het is onduidelijk hoe de belastingdienst hiermee omgaat. Voorzichtigheid is geboden. 

De overheid stimuleert dat werknemers tot hun 65e werken. Daarom zijn sinds 1 januari 2006 de VUT- en prepensioenregelingen voor werknemers niet meer mogelijk. Ook ontslagregelingen met als enig doel ouderen te ontslaan zijn niet gewenst en worden bestraft met een RVU boete. De ontslagvergoeding voor deze ouderen doelgroep zou dan over een paar jaar uitgesmeerd worden, zodat men het uithoudt tot aan de pensioendatum. Hierdoor is er toch sprake van vervroegde uittreding. Deze ontslagregeIingen  worden daarom bestraft met een RVU boete van 52%.

Het beste is voorkomen dat een regeling wordt gezien als een regeling voor vervroegde uittreding. De belastinginspecteur moet aantonen dat er geen sprake is van regulier ontslag, maar dat er sprake is van een ontslag aan alleen 55-plussers. Mocht de belastinginspecteur van mening zijn dat de werkgever alleen 55-plussers ontslaat, dan zal de inspecteur de RVU boete van 52 procent aan de werkgever opleggen.

Bij een ontslag wegens disfunctioneren, bij onenigheid over te voeren beleid of bij onverenigbaarheid van karakters is er geen sprake van de RVU boete. Dit zijn namelijk geen leeftijdsgebonden ontslagredenen. In deze situaties wordt de hoogte van de ontslagvergoeding meestal bepaald door de kantonrechtersformule.

Bij een collectief ontslag geldt de RVU boete van 52 procent niet als het verminderen van het personeelsbestand op basis van afspiegeling van alle leeftijdscategorieën wordt uitgevoerd. Als blijkt dat er wel op leeftijd, bijvoorbeeld vanaf 55 jaar, wordt geselecteerd, dan is de ontslag boete wel van toepassing.  

Overig nieuws