Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Verklaring van geen bezwaar voor stamrecht BV per 1 juli 2011 afgeschaft

Het is al eerder aangekondigd maar leek nog door de Eerste Kamer besproken te worden (zie bericht van 14 maart), maar nu lijkt het definitief dat de verklaring van geen bezwaar per 1 juli 2011 wordt afgeschaft. Managers van binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid, waarbij de verklaring van geen bezwaar aangevraagd dient te worden, hebben in een directe mail notarissen hiervan op de hoogte gesteld. Verdere informatie hierover staat ook in staatsblad 180, uitgegeven door Minister van Justitie en Veiligheid Ivo Opstelten.

Momenteel moet voor het oprichten van een (stamrecht) BV een verklaring van geen bezwaar worden aangevraagd bij het Ministerie, waarbij ook behoort dat er 18.000 euro startkapitaal vereist is. Er is al een aantal jaar een wetswijziging in behandeling om oprichten van een BV makkelijker te maken: het Wetsvoorstel Vereenvoudiging en Flexibilisering BV-recht. Het doel van de wetswijziging is om het oprichten van een (stamrecht) BV eenvoudiger te maken en om over te stappen naar een systeem van doorlopend toezicht in plaats van alleen toezicht voorafgaand aan de oprichting.

De wetswijziging is vertraagd en het ministerie van Justitie wilde het toezicht op BV's al per juli wijzigen. Daarom is een besluit gemaakt, te lezen in staatsblad 180, waarin de Verklaring van geen bezwaar per 1 juli van dit jaar niet meer benodigd is. De Wet op het financieel toezicht, die hierover gaat, is daarom door het Ministerie gewijzigd. Dit kon eenzijdiger en sneller plaatsvinden. Zo wordt overgeschakeld naar een permanente vorm van toezicht op vennootschappen in plaats van een preventieve.

Omdat er kosten gebonden zijn aan de verklaring van geen bezwaar wordt het oprichten van een BV hiermee goedkoper. Mensen die geen haast hebben met de oprichting van de BV kunnen daarom in overweging nemen om dit uit te stellen tot na 1 juli, om zo kosten te besparen op de oprichting.

 

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Overig nieuws