Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Nieuwsbrief Gouden Handdruk Specialist over regeerakkoord 2013/ 2014

PvdA en VVD hebben het regeerakkoord gepresenteerd. De gevolgen voor werknemers die met ontslag bedreigd worden zijn groot. Alle plannen moeten nog in wetgeving worden omgezet en door de Tweede en Eerste Kamer worden geloodst. Minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale zaken worden hiervoor verantwoordelijk. Ingangsdatum zou 1 juli 2014 moeten zijn. Er is al veel kritiek op de plannen. De plannen zijn:

Preventieve ontslagtoets alleen via UWV

De preventieve ontslagtoets wordt gehandhaafd in de vorm van een verplichte adviesaanvraag aan de Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen (UWV). De route via de kantonrechter vervalt. De criteria voor ontslag worden nauwkeurig omschreven. De mogelijkheid van ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst blijft waarschijnlijk bestaan.

Transitiebudget bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen blijft het UWV dezelfde toetsingscriteria hanteren als tot nu toe. De werkgever moet aantonen dat collectief ontslag noodzakelijk is voor een financieel verantwoorde voortzetting van het bedrijf. Werknemers ontvangen een transitiebudget als financieel potje om scholing in te kopen of een outplacement bureau die begeleiding biedt naar een nieuwe baan.

Ontslagen werknemer kan zelf naar kantonrechter stappen

Als UWV het ontslag goedkeurt en de werknemer is het daarmee oneens, dan kan de ontslagen werknemer zich tot de kantonrechter wenden. De kantonrechter moet het UWV besluit zwaar laten wegen. Ook voor de kantonrechter gelden dezelfde ontslagcriteria die gelden voor het UWV. Als de kantonrechter het ontslag onterecht vindt of verwijtbaar aan de werkgever, kan hij een beperkte ontslagvergoeding toekennen. De kantonrechtersformule is niet meer van toepassing. De ontslagvergoeding bedraagt een half maandsalaris per gewerkt jaar, met een maximum van € 75.000,-. Als de werkgever het negatief ontslagadvies van UWV niet opvolgt, kan de kantonrechter het ontslag ook ongedaan maken.

Transitiebudget bij ontslag via UWV

De werkgever moet bij onvrijwillig ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract van minimaal een jaar een transitiebudget aan werknemer meegeven. Dit is een vergoeding voor scholing of outplacement. De werknemer zou dus geen ontslagvergoeding meer ontvangen zoals nu. Het transitiebudget bedraagt een kwart maandsalaris per gewerkt jaar met een maximum van vier maandsalarissen. De huidige kantonrechtersformule biedt grofweg 1 maand per gewerkt jaar.

WW-uitkering ingekort tot 24 maanden (is nu 38 maanden) 

De duur van de WW-uitkering wordt maximaal 24 maanden, waarbij werknemer 12 maanden 70 % van het laatstverdiende salaris ontvangt en daarna 12 maanden het wettelijk minimumloon. In de eerste tien jaar bouwt de werknemer per gewerkt jaar een maand WW-recht op, daarna een halve maand per gewerkt jaar. De maximale duur van 24 maanden WW zal (in de verre toekomst) bereikt worden bij een leeftijd van 56 jaar (nu is de maximum duur van 38 maanden WW uitkering ook bereikt op 56 jarige leeftijd).

Wettelijke opzegtermijn van ontslag blijft gelijk

De wettelijke opzegtermijn van een tot vier maanden, afhankelijk van de duur van het dienstverband blijft gelijk.

Gouden Handdruk Specialist adviseert ontslagen werknemers over de financiele consequenties van ontslag. Gouden Handdruk Specialist kan adviseren over gouden handdruk banksparen en de stamrecht BV.

Gouden Handdruk Specialist

Vredehofstraat 13

3761 HA SOEST

Telefoon 035-602 94 84

www.goudenhanddrukspecialist.nl

Overig nieuws