Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht bv in een rechtszaak met de Belastingdienst

Voor een stamrecht bv gelden strenge fiscale regels. Ook is de Belastingdienst recent het stamrecht project gestart, waarin stamrecht bv's die recent zijn opgericht en stamrecht bv's die binnenkort starten met uitkeren, extra gecontroleerd worden.  Recent is er een uitspraak gedaan door het Hof over een  discussie tussen een stamrecht bv houder en een inspecteur van de belastingen.

Langlopende kwestie stamrecht bv

De stamrecht bv is in 2002 opgericht. In 2007 is er een boekenonderzoek gedaan door de Belastingdienst. Er is vanaf 2008 een procedure in gang gezet. In eerste instantie heeft  de Rechtbank  een oordeel gegeven en in 2013 heeft het Hof na hoger beroep uitspraak gedaan.

De zaak gaat tussen de dga van een stamrecht bv en de inspecteur  van de Belastingdienst. Op de balans van de stamrecht bv staat de opgerente ontslagvergoeding als stamrechtverplichting, die afwijkt van het bedrag genoemd in de stamrechtovereenkomst. Het verschil van €225.000,- wordt door het Hof gezien als inkomen uit werk en woning, waar alsnog belasting over betaald moet worden (box 1). Ook  heeft de stamrecht bv houder voor een te hoge prijs een woning aan de stamrecht BV verkocht. Het verschil tussen de betaalde prijs en de werkelijke waarde van de woning wordt gezien als inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2). Ook hierover moet alsnog belasting betaald worden. De handelingen leiden niet tot afkoop van de stamrechtverplichting. Dit zou veel grotere fiscale consequenties hebben gehad (52 % belasting betalen + 20 % revisierente).

Goed advies inwinnen voor een stamrecht bv is zeer belangrijk

Bovenstaande casus toont aan dat het belangrijk is om de (wettelijke) regels van de Belastingdienst goed te volgen. Dit geldt voor de oprichting van een stamrecht bv, maar ook na de oprichting en zelfs ontbinding van de stamrecht bv. Laat u goed adviseren. Vraag een persoonlijk adviesgesprek stamrecht bv

Overig nieuws