Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagvergoeding gemaximeerd tot pensioen


Ontslagvergoeding bedraagt maximaal het gederfd inkomen tot pensioen
Alhoewel het geen wettelijke verplichting is, zal een ontslagvergoeding (bijna) nooit hoger zijn dan de te verwachten inkomstenderving tot aan de AOW- leeftijd (pensioen). Dit onderwerp speelt een rol bij ontslag van 60-plussers. Onder inkomstenderving wordt verstaan:

Het verschil tussen:
- Het huidige maandinkomen indien de werknemer tot de AOW-leeftijd werkzaam was gebleven enerzijds
-en de te verwachten inkomsten (meestal uitkering) van de werknemer na ontslag tot de AOW- leeftijd anderzijds.

De verwachte inkomsten na ontslag zijn:
-De werknemer ontvangt een WW-uitkering, de eerste twee maanden 75% en vervolgens 70% van het laatst verdiende salaris gedurende de periode waarin recht bestaat op een WW-uitkering. Er is maximaal recht op 38 maanden WW-uitkering  en de maximale hoogte is gebaseerd op het maximum dagloon (grofweg is de WW-uitkering maximaal € 35.000,- bruto per jaar)
-De werknemer ontvangt daarna een IO(A)W-uitkering (minimumloon)

Werkgever en werknemer spreken meestal af dat de ontslagvergoeding niet hoger is dan de verwachte inkomensderving tot aan AOW-datum. Wilt u direct uw ontslagvergoeding berekenen

Overig nieuws