Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht bv en afspraken met de Belastingdienst

Als u ontslag krijgt worden de afspraken tussen werkgever en uzelf meestal vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Ook afspraken tussen de Belastingdienst en een stamrecht bv of gewone bv kunnen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze vaststellingsovereenkomst is rechtsgeldig. De Rechtbank Breda heeft recent een uitspraak gedaan over een vaststellingsovereenkomst tussen de Belastingdienst en een vennootschap (geen stamrecht BV). De Rechtbank oordeelde dat het niet mogelijk is om later terug te komen op de eerder gemaakte en vastgelegde afspraken in de vaststellingsovereenkomst.

De Belastingdienst kan met een vennootschap een vaststellingsovereenkomst overeenkomen als er onduidelijkheid bestaat over fiscale consequenties. Dit geldt meestal in specifieke situaties. De gemaakte afspraken worden door de Belastingdienst in een overeenkomst vastgelegd. In de zaak die diende bij de Rechtbank was er onduidelijkheid over de datum van verhuizing van Nederland naar Engeland. In de vaststellingsovereenkomst legde de Belastingdienst 1 januari 2009 als verhuisdatum vast.

Door de bv bezwaar gemaakt tegen aangifte Vennootschapsbelasting
De onderneming tekende bezwaar aan tegen de aanslag vennootschapsbelasting. De onderneming wilde afwijken van de verhuisdatum zoals die vastlag in de vaststellingsovereenkomst en een eerdere datum hanteren, omdat dat de datum was dat de bv haar dochter-bv had verkocht. De Rechtbank gaf aan dat de verhuisdatum lastig te bepalen was en dat alleen de vaststellingsovereenkomst duidelijkheid gaf.

Stamrecht bv en fiscale wetgeving
Ook tussen stamrecht bv’s en de Belastingdienst komt het voor dat afspraken vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst. U moet uiteraard alle afspraken met de Belastingdienst nakomen. Ook moet een stamrecht bv de fiscale wetgeving inzake het stamrecht volgen. De Belastingdienst is in 2013 een stamrecht project gestart met als doel stamrecht bv’s extra te controleren. In het boek stamrecht 2013  staat informatie over de wetgeving die geldt voor stamrecht bv’s. Bestel boek stamrecht 2013  

Overig nieuws