Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht bv eenmalig belastingvoordeel in 2014?

Drie weken geleden opperde PvdA-leider Diederik Samsom het idee om burgers met een stamrecht bv te verleiden hun opgepotte kapitaal te spenderen. Dit zou een stimulans aan de economie moeten geven.

Gisteren is een summiere uitwerking van dit plan naar buiten gekomen. De regeringscoalitie zou voor 1,2 miljard euro aan extra belasting incasseren door stamrecht bv's de mogelijkheid te geven die bv in 2014 in een keer te laten uitbetalen tegen een voordelig belastingtarief. Het voordelig belastingtarief houdt in een korting van 20 % op de te betalen belasting. Bijvoorbeeld: de stamrecht bv zou gaan uitkeren in 2014 en over de uitkering 52 % loonbelasting moeten betalen; Dan betekent de korting van 20 % op 52 % dat de stamrecht bv 41,6 % belasting zou moeten betalen. Ditzelfde systeem is toegepast op de tegoeden bij levensloopregelingen. Deze mag men in 2013 met een korting van 20 % laten vrijvallen. De regering hoopt met deze maatregel op 1-malige extra belastinginkomsten van 1,2 miljard.

Dit plan moet nog door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd worden (als onderdeel van het bezuinigingspakket). In augustus 2013 (na het zomerreces) zal meer duidelijk worden over de exacte plannen.

Stamrecht banksparen wordt niet genoemd in de plannen

Opvallend is dat met geen woord wordt gerept over stamrecht banksparen. Volgens CBS staat 3 miljard aan stamrecht kapitaal op geblokkeerde bankrekeningen (cijfers eind 2012). De aanwas van "nieuw" stamrecht kapitaal in banksparen is groter dan de aanwas in nieuwe stamrecht bv's.

Stamrecht bv is "eigen" verzekeringsmaatschappij

Een stamrecht bv is een eigen verzekeringsmaatschappij waarin de bruto ontslagvergoeding is ontvangen. De stamrecht bv moet -uiterlijk op AOW datum- de ontslagvergoeding maandelijks uitkeren waarbij inkomstenbelasting wordt betaald.

Meer informatie over de stamrecht bv

 

 

 

 

Overig nieuws