Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Gouden Handdruk Specialist introduceert nieuwe website boventallig.nl

Gouden Handdruk Specialist beheert websites met het onderwerp ontslagvergoeding, ontslag en stamrecht. Recent is de nieuwe website boventallig.nl gelanceerd.

Werknemers die een ontslagvergoeding ontvangen, zoeken informatie
Gouden Handdruk Specialist informeert werknemers die een ontslagvergoeding ontvangen. Gouden Handdruk Specialist richt stamrecht BV 's op en opent gouden handdruk banksparen voor klanten. Lees meer over gouden handdruk specialist.

Veel ontslagen werknemers zitten voorafgaande aan het ontslag in een boventalligheidssituatie. Dit speelt bij een reorganisatie waarbij collectieve ontslagen vallen. Medewerkers kunnen ook op individuele basis ontslag krijgen. Men spreekt dan van individueel ontslag.

Boventalligheid is een complex onderwerp
Boventalligheid roept veel vragen op bij de boventallig verklaarde werknemer. Voor hen heeft  Gouden Handdruk Specialist de website boventallig geintroduceerd. Op deze website staat informatie over:

wat is boventalligheid
wie is boventallig bij een collectief ontslag
wanneer leidt een reorganisatie tot collectief ontslag
collectief ontslag vanaf 20 werknemers
regels rondom collectief ontslag
ontslagvolgorde en afspiegelingsbeginsel
wie krijgt ontslag en wie blijft
wanneer verloopt collectief ontslag via UWV, de kantonrechter of een vaststellingsovereenkomst
wanneer recht op een ontslagvergoeding bij collectief ontslag
wat is een sociaal plan en uit welke onderdelen bestaat een sociaal plan: ontslagdatum, ontslagvergoeding en begeleiding naar nieuw werk

Nieuw boek "boventallig, wat nu"
Ook geeft Gouden Handdruk Specialist een nieuw boekje uit: "boventallig, wat nu". Gouden Handdruk Specialist geeft een reeks uitgaven uit:

gouden handdruk 2013
stamrecht bv voor starten eigen bedrijf
stamrecht 2013
voorkomen strafheffing bij ontslag 50-plusser

Overig nieuws