Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht bv en gouden handdruk banksparen verboden vanaf 1 januari 2014 ?

Stamrecht bv en gouden handdruk banksparen niet meer mogelijk vanaf 1 januari 2014 ?
Als een werknemer bij ontslag een ontslagvergoeding ontvangt, mag hij dit bedrag onderbrengen in een stamrecht bv of een gouden handdruk bankspaarrekening. Dan hoeft de werknemer over dit bedrag niet meteen belasting te betalen, maar pas bij de uitkeringen uit het stamrecht. Dit is bedoeld om de lagere inkomsten in de toekomst aan te vullen (gefaseerd uitkeringen ontvangen) en voorkomt dat men nu ineens het hoogste tarief van 52 % belasting betaalt (ook voor werknemers die normaal 37 % en 42 % belasting betalen). Werknemers hebben na ontslag vaak een lager inkomen, dat aldus via banksparen of een stamrecht BV maandelijks aangevuld wordt. Extra belastingen die in 2014 betaald worden door ontslagen werknemers zouden -volgens de Overheid- 830 miljoen bedragen. Deze maatregel is zeer ongunstig voor de ontslagen werknemer.

Bestaande stamrecht bv en bankspaarrekening in 2014 extra laten uitkeren ?
De tweede voorgestelde maatregel is dat bestaande stamrecht bv's en gouden handdruk bankrekeningen in 2014 hun saldo in een keer mogen laten uitbetalen tegen een voordelig belastingtarief. Het belastingtarief is 80 % van het normale tarief. Bijvoorbeeld: 80 % van 52 % = 41,6 %. Via deze stimulering zou de regeringscoalitie voor 1,2 miljard euro aan extra belasting binnen moeten krijgen in 2014.

Bijvoorbeeld: een stamrecht bv keert uit in 2014 en moet over de uitkering 52 % loonbelasting betalen; Dan betekent de korting van 20 % op 52 % dat de stamrecht bv 41,6 % belasting zou moeten betalen.

Belastingplan 2014 wordt derde dinsdag van september (prinsjesdag) gepresenteerd
Dit zijn onderdelen van Belastingplan 2014 en moet nog door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd worden.

Meer informatie over de stamrecht bv en gouden handdruk banksparen

Overig nieuws