Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagvergoeding niet meer goudgerand vanaf 2014 ?

Interview Marius Winter van Gouden HanddrukSpecialist in regionale dagbladen van Wegener.

Elk jaar krijgen in Nederland net zo veel mensen een ontslagvergoeding als de stad Zwolle aan inwoners telt: ongeveer 120.000. Dat is tweeënhalf keer een volle Kuip in Rotterdam. Vooral bij werknemers met een lang dienstverband en een bovenmodaal salaris, verzacht de financiële tegemoetkoming veel ontslagpijn. Bij hen is  het werkelijk goud wat er blinkt – ze staan  weliswaar op de keien, maar wel een paar ton rijker. 

Helaas, the party is over. Onverhoeds veranderde afgelopen jaar het fiscale regime voor nieuwe ontslagvergoedingen.  Marius Winter, directeur van adviesbureau Gouden Handdrukspecialist in Soest, is er nog verbaasd over. Dat er rond het ontslagrecht van alles in beweging was gezet, was iedereen wel duidelijk. Maar niemand had voorzien dat de speciale fiscale behandeling van ontslagvergoedingen weggevaagd zou worden. 

In feite zijn veel ontslagvergoedingen, met name de wat hogere, op slag minstens 10 procent minder waard geworden. Want een besparing van 10 procent op de inkomstenbelasting was zeker te behalen met het oppotten van de ontslagvergoeding in een stamrecht bv of op een bankspaarrekening. De stamrecht bv, waarvan er inmiddels vele duizenden zijn in Nederland, en het banksparen maakten het mogelijk de gouden handdruk in partjes  op te nemen om aan de hoogste belastingschijf te ontkomen. 

Ontslagvergoeding 2014: direct belasting betalen

Maar sinds 1 januari 2014 wordt de  ontslagvergoeding simpelweg bij het inkomen opgeteld. Komt het totaal boven de 56.531 euro uit? Dan is het dokken: alles boven dat bedrag wordt met 52 procent belast. En dit is nog maar deel 1 van de operatie: hoe wordt het goedkoper om personeel te ontslaan. Op de rol voor 2015 staat de afschaffing van de kantonrechtersformule. Dan kan het begrip gouden handdruk zo’n beetje naar het museum. Wie ontslagen wordt, moet het dan doen met een transitievergoeding met een maximum van 75.000 euro. 

Terug naar de ontslagvergoeding. Wat kun je er nu het best mee doen om buiten schot van de Belastingdienst te blijven? Er zijn twee mogelijkheden die in sommige situaties de belastingdruk enigszins verminderen, legt Marius Winter van Gouden HanddrukSpecialist uit. De eerste mogelijkheid is belasting middelen. Een bestaande regeling die gebruikt wordt door mensen met een wisselend inkomen, artiesten bijvoorbeeld, of freelancers. Je mag drie jaarinkomens bij elkaar tellen en middelen. Een hoge ontslagvergoeding kan op deze manier uitgesmeerd worden over jaren met een lage WW-uitkering als inkomen. Het gemiddelde zakt dan mogelijk onder de grens voor het hoogste belastingtarief. Middelen kan alleen achteraf. Dus eerst betalen, en na drie jaar ervoor zorgen dat het middelen tot teruggave leidt. 

Ontslagvergoeding leidt tot extra jaarruimte

Mogelijkheid twee is het benutten van de jaarruimte pensioensparen. De fiscus staat het toe een bepaald percentage van het bruto-jaarinkomen opzij te zetten voor ouderdomspensioen. Wordt dat percentage niet gehaald met de reguliere pensioenpremie dan kun je bijstorten bij je pensioenfonds of op een bankspaarrekening. De jaarruimte is bekend bij het pensioenfonds en gebaseerd op het jaarinkomen en de pensioenaangroei. Een ontslagvergoeding zorgt automatisch voor meer jaarruimte. Het nadeel van pensioensparen is dat het geld onbereikbaar wordt tot de pensioendatum. Dat is niet voor iedereen aantrekkelijk: als zich geen nieuwe baan aandient zullen velen de ontslagvergoeding nodig hebben om van te leven.

Middelen en pensioensparen leidt hoe dan ook niet tot enorme belastingbesparingen. En als de door inkomstenbelasting gekortwiekte ontslagvergoeding eenmaal op een spaarrekening staat, dan kan ook nog eens de vermogensrendementsheffing in beeld komen. Wie meer dan 21.140 euro spaargeld (voor stellen het dubbele) heeft, betaalt 1,2 procent over het meerdere. 

Aflossen hypotheek met ontslagvergoeding

In sommige gevallen kan het volgens Marius Winter verstandig zijn met de ontslagvergoeding een hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen. Wie door WW een lager inkomen heeft, trekt hypotheekrente immers niet meer tegen het hoogste tarief af. De netto-lasten stijgen dus. Aflossen zorgt direct voor lagere maandlasten en wie veel spaargeld heeft, bespaart zo ook op de vermogensheffing. Marius Winter gaf veertien keer een editie uit van het boekwerk “Gouden handdruk”. Editie vijftien heet “ontslagvergoeding 2014”. Het nieuwe systeem van transitievergoedingen schept een nieuwe markt. Winter legt zich ook toe op outplacement en bemiddeling via NextJob Outplacement.

Intussen vraagt hij zich wel af of het nieuwe ontslagrecht gaat werken. „Ik geloof het niet zo dat werkgevers makkelijker mensen aannemen nu het goedkoper wordt ze te ontslaan. Vaste banen bestaan niet meer, mensen worden aangenomen op basis van jaarcontracten. Dat is nu al zo, en dat zie ik niet veranderen.” Hij voorziet ook dat werknemers vaker gaan procederen tegen ontslag. „De hoge ontslagvergoedingen werkten als smeerolie. Nu zullen werknemers de hakken in het zand gaan zetten.” 

Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015

Waarschijnlijk wordt per 1 juli 2015 de transitievergoeding ingevoerd. Zowel werknemers met een vast contract als degenen met een tijdelijk contract krijgen deze vergoeding bij onvrijwillig ontslag. 

De vergoeding is vooral bedoeld om het traject ‘van werk naar werk’ te bekostigen. De kantonrechter kan een hoger of lager bedrag toekennen als er sprake is van verwijtbaar handelen door werkgever of werknemer. De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan tien jaar. Het maximum is € 75.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen. Voor 50-plussers geldt een overgangsregeling; zij krijgen een hogere transitievergoeding. Het genoemde maximum blijft gelden. De huidige kantonrechtersformule kan gebruikt blijven worden in een overeenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden, bijvoorbeeld via een vaststellingsovereenkomst. Ook bij collectief ontslag kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.

Gratis boek ontslagvergoeding 2014

Overig nieuws