Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Nieuwe ‘flex-bv’ per 1 oktober 2012

Door de val van het kabinet-Rutte was het onzeker of de behandeling van het wetsvoorstel Flex-bv wel door zou gaan. De Eerste Kamer heeft  besloten het wetsvoorstel niet controversieel te verklaren en dus te behandelen. De Eerste Kamer heeft de nieuwe wet aangenomen.

De invoering van de ‘flex-bv’ maakt het eenvoudiger om een nieuwe bv op te richten. Dat geldt ook voor het oprichten van een stamrecht BV. Zo zal het minimale startkapitaal van € 18.000 verdwijnen. De regels inzake aandelen, kapitaal- en crediteurenbescherming, de benoeming van bestuur en het toezicht op de bv zullen versoepeld worden. Tevens komen er eenvoudigere statuten. Dit maakt het oprichten van een stamrecht BV op notarieel gebied eenvoudiger. Op fiscaal gebied blijven de huidige strenge regels voor de stamrecht BV gelden. Een stamrecht BV zal akkoorden van de Belastingdienst moeten krijgen voor de stamrechtvrijstelling (artikel 11 wet LB) en de regeling voor vervroegde uittreding (artikel 32 ba).   

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wilde de wet invoeren per 1 juli 2012. Door de val van het kabinet heeft dit vertraging opgelopen. Het definitieve wetsvoorstel wordt ingevoerd per 1 oktober 2012.

Meer informatie over stamrecht BV oprichten

Overig nieuws