Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Belastingdienst uitleg over RVU (“vrijwillige” ontslagvergoeding in sociaal plan)

Belastingdienst geeft uitleg over regeling voor vervroegde uittreding (“vrijwillige” ontslagvergoeding in sociaal plan)

Het Centraal aanspreekpunt Pensioen (CAP) van de belastingdienst heeft recent de werking van de regeling voor vervroegde uittreding nader toegelicht aan de hand van een voorbeeld van een plaatsmakersregeling.

Als een ontslagvergoeding alleen bedoeld is om de periode tot aan de pensioendatum te overbruggen, is er sprake van een regeling voor vervroegde uittreding (RVU).  De werkgever is een eindheffing verschuldigd van 52%. Bij een collectief ontslag vanwege een reorganisatie, waarbij de ontslagvolgorde objectief is toegepast, is geen sprake van een RVU. Een objectieve ontslagvolgorde houdt in dat de ontslagen niet leeftijdsafhankelijk zijn en dat over alle leeftijdscategorieen ontslagen vallen en ontslag niet alleen oudere werknemers treft. Dit is het geval bij afspiegeling

Plaatsmakersregeling in een sociaal plan vooral gebruikt door oudere werknemers

Het voorbeeld dat de Belastingdienst toelicht, is als volgt. Een werkgever reorganiseert. Met vakbonden en ondernemingsraad is een sociaal plan overeengekomen. De ontslagvergoeding is hoger naarmate het aantal dienstjaren hoger is en de werknemer ouder is. In het sociaal plan is ook een ontslagvergoeding bij vrijwillig ontslag opgenomen in een zogenaamde plaatsmakersregeling. Dat wil zeggen dat een werknemer (plaatsmaker) vrijwillig met ontslag gaat om daarmee het verplichte ontslag van een collega te voorkomen. Ook de plaatsmaker ontvangt een ontslagvergoeding. In de praktijk blijkt dat vooral oudere werknemers gebruik willen maken van de plaatsmakersregeling. De Belastingdienst stelt dat zij niet kan beoordelen of de regeling een RVU is, omdat zij niet kan vaststellen of het ontslag leeftijdsgerelateerd is of niet. De belastingdienst kan dus geen collectief akkoord afgeven. Per individuele werknemer zal een RVU akkoord bij de Belastingdienst moeten worden aangevraagd. Gouden Handdruk Specialist kan voor werkgevers en werknemers een RVU akkoord aanvragen bij de Belastingdienst

Overig nieuws