Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagvergoeding-boete tijdelijk van de baan volgens Sociaal Akkoord 2013

De sociale partners (vakbonden en werkgevers) hebben op 12 april 2013 het sociaal akkoord gepresenteerd. In dit sociaal akkoord zijn afspraken gemaakt over het creëren van een toekomstbestendige arbeidsmarkt, het voorkomen van werkloosheid, het inzetten op van werk naar werk trajecten bij dreigende werkloosheid en het versoepelen van het ontslagrecht per 2016. De meeste plannen zijn bestemd voor de middellange termijn en moeten door de Regering worden omgezet in wetgeving. Ook de Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan. Een maatregel voor de korte termijn is het tijdelijk buiten werking stellen van de fiscale boete van 52 % op ontslagvergoedingen met het karakter van een vervroegde uittreding.

Ontslagvergoeding boete tijdelijk buiten werking
Werkgevers die werknemers ontslaan op basis van leeftijd (55-plussers), zonder geldige ontslagreden riskeren een boete van 52 % over de ontslagvergoeding (RVU boete). Doel is oudere werknemers langer aan het werk te houden. Vanwege de huidige crisis is in het sociaal akkoord 2013 besloten om alle belemmeringen op het gebied van een minder functionerende arbeidsmarkt weg te halen. Er worden een aantal maatregelen voorgesteld voor de korte termijn. Een daarvan is het tijdelijk buiten werking stellen van de 52 % belasting op ontslagvergoedingen met het karakter van een vervoegde uittreding (de zogenaamde RVU regeling, artikel 32 ba Wet op de Loonbelasting).

Akkoord aanvragen bij de Belastingdienst om boete ontslagvergoeding bij 55-plussers te voorkomen
Om elk risico uit te sluiten, adviseren wij werkgevers en werknemers altijd een RVU verklaring bij de Belastingdienst aan te vragen bij ontslag van 55-plussers. Waarschijnlijk zal de Belastingdienst deze verklaring in de nabije toekomst -zolang de korte termijn crisismaatregelen gelden- verstrekken.

RVU verklaring aanvragen voor ontslagvergoeding 55-plusser.

Overig nieuws