Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht bv startersbezoek door Belastingdienst

Stamrecht bv startersbezoek door Belastingdienst
De Belastingdienst heeft een stamrechtproject geïnitieerd om recent opgerichte stamrecht bv's streng te controleren. Onderdeel van het stamrechtproject zijn starterbezoeken door inspecteurs van de Belastingdienst. De bezoeken vinden plaats op het vestigingsadres (= huisadres) van de dga van de stamrecht bv

Informeren over regels stamrecht bv
Het doel van het bezoek is het verstrekken van inlichtingen over fiscale regelgeving en het wijzen op de administratieve verplichtingen van de stamrecht bv. Gebleken is dat veel stamrecht bv’s zich niet houden aan de fiscale wetgeving. Fiscaal adviseurs mogen aanwezig zijn bij de starterbezoeken. Verlangd wordt dat de dga (directeur groot aandeelhouder) alle belangrijke documenten inzake de oprichting kan tonen, zoals administratie van de beginperiode tot bezoekdatum, ontslagovereenkomst cq. vaststellingsovereenkomst, stamrechtovereenkomst, notariële oprichtingsakte, goedkeuring stamrechtvrijstelling artikel 11 Belastingdienst en eventuele geldleningovereenkomsten. De Belastingdienst controleert onder andere of leningen zakelijk zijn en goed gedocumenteerd. Meer informatie over stamrecht project van de Belastingdienst.

Overig nieuws