Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Bestaande stamrecht-BV en Belastingdienst

Interview Marius Winter in FD door journalist Paul van der Kwast

Stamrecht BV vermogen lager dan stamrechtverplichting

Veel stamrecht-BV’s staan momenteel ‘onder water’. Zolang de BV niet daadwerkelijk uitkeert, merkt de eigenaar of directeur-grootaandeelhouder (dga) daar weinig van. Pas als de stamrecht-BV gaat uitkeren en er te weinig geld in kas is, komt de Belastingdienst om de hoek kijken. Die zal de dga voor maximaal 18.000 euro aansprakelijk te stellen voor het tekort. Tot 1 oktober 2012 moest de dga bij de oprichting van een BV namelijk minimaal 18.000 euro aan startkapitaal inbrengen. In de praktijk werd het geld bij de oprichting gestort en een dag later weer uitgeleend aan prive. Maar ook als het geld niet langer in de BV zit, blijft de dga voor dat bedrag aansprakelijk, het is namelijk een lening. Dat blijkt als de BV onder water staat en gaat uitkeren: dan moet de dga het tekort uit eigen zak aanzuiveren. Wat als het tekort groter is dan 18.000 euro? ‘Dan legt de fiscus zich erbij neer dat zij over het meerdere geen belasting kan heffen’, zegt Marius Winter, directeur van de Gouden Handdruk Specialist. ‘Dan heeft de dga wel het verlies, maar betaalt hij niet dubbel belasting.’ Stamrecht-BV’s die na 1 oktober 2012 zijn opgericht en die onder water staan, hebben weinig te vrezen, omdat het startkapitaal – de maximale aansprakelijkheid - sindsdien is verlaagd van 18.000 naar 1 euro.

Als u een ‘oude’ stamrecht-BV heeft die onder water staat resteren de volgende opties.

  1. Verhoog de inkomsten of verlaag de uitgaven. Veel stamrecht-BV’s hebben hun vermogen in spaargeld zitten. Dat levert momenteel bijna niets op. De stamrechtverplichting neemt vaak sneller toe. De fiscus verplicht stamrecht-BV’s namelijk de uitkeringsverplichtingen elk jaar te verhogen – oprenten in jargon - met een bij de oprichting vastgesteld percentage. Een eenmaal gekozen oprentingspercentage mag niet later worden bijgesteld. Veel BV’s hebben gekozen voor een oprentingspercentage dat bij de oprichting goed haalbaar leek, bijvoorbeeld 2 of 4 procent, maar dat inmiddels niet meer met sparen valt te behalen.

Met beleggen van een deel van het vermogen kunt u proberen het rendement op te krikken, maar dat is alleen een optie als u verstand van zaken heeft en als u de risico’s goed kunt inschatten.

  1. Hef de BV op. U kunt ook de BV in 2014 alles laten uitkeren en opheffen. In 2014 mogen dga’s van een stamrecht-BV eenmalig alles laten uitkeren, waarbij over 80 procent van de verplichtingen belasting wordt ingehouden en 20 procent dus onbelast mag worden uitgekeerd. Door deze belastingkorting zullen de meeste dga’s met een stamrecht-BV die onder water staat niet langer gedwongen zijn maximaal 18.000 euro eigen geld in hun BV te stoppen, omdat de belaste uitkeringsverplichtingen 20 procent lager uitkomen.

Niet alle BV’s zullen hiermee wegkomen, waarschuwt Winter van de Gouden Handdruk Specialist. ‘Sommige BV’s hebben geld uitgeleend op onzakelijke gronden. Dat wil zeggen dat zij geld hebben geleend onder voorwaarden waarmee een buitenstaander, zoals een bank, nooit akkoord zou gaan. Voorbeelden zijn het uitlenen van geld aan de dga of aan derden tegen een te lage rente of tegen te soepele voorwaarden.’ Als dat het geval is, kunt u maar beter een goede fiscalist in de arm nemen. In het ergste geval worden dan alle uitkeringsverplichtingen belast met 72 procent belasting: 52 procent inkomstenbelasting met daarbovenop een revisierente van 20 procent. Ook als het tekort meer dan 18.000 euro bedraagt.

Advies stamrecht BV

Overig nieuws