Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Keuzestress met de gouden handdruk bij ontslag

Het P&O Magazine Personeelbeleid interviewt Marius Winter, directeur van Gouden Handdruk Specialist

Keuzestress met de gouden handdruk bij ontslag
Bij een (onvrijwillig) einde van een dienstverband heeft de werknemer vaak recht op een ontslagvergoeding, de gouden handdruk. De werknemer heeft tegenwoordig maar liefst  vier aanwendingsmogelijkheden:

  1. het bedrag direct afrekenen met de belastingen via het salaris
  2. een lijfrenteverzekering aankopen
  3. banksparen gouden handdruk openen
  4. het oprichten van een stamrecht BV

Dit blijkt de vertrekkende werknemer keuzestress op te leveren in een toch al onzekere tijd van zijn leven. De meeste vragen die Gouden Handdruk Specialist ontvangt, gaan over de stamrecht BV en  banksparen gouden handdruk

Stamrecht BV
Als de werknemer hiervoor kiest, stort de werkgever de gouden handdruk rechtstreeks en zonder inhouding van loonheffing op de bankrekening van de stamrecht BV. De werknemer moet ooit maandelijkse uitkeringen ontvangen uit de stamrecht BV. Pas dan betaalt de werknemer inkomstenbelasting. De stamrecht BV is de laatste jaren populair geworden. De werknemer bepaalt zelf het spaar- en beleggingsbeleid. Ook in het starten en uitstellen van maandelijkse uitkeringen heeft een stamrecht BV veel flexibiliteit. Ook is de populariteit van de stamrecht BV te verklaren door de mogelijkheid een eigen bedrijf te gaan runnen, geld vanuit de BV uit te lenen aan privé of het aflossen van een schuld. Bij banksparen of een lijfrenteverzekering is dit allemaal onmogelijk. Nadeel is dat het oprichten van een stamrecht BV kosten en aanzienlijke administratieve verplichtingen met zich meebrengt. Daarom is een stamrecht BV pas de moeite waard bij een gouden handdruk van minimaal € 75.000,-. 

Banksparen Gouden Handdruk
Sinds halverwege 2010 is banksparen gouden handdruk mogelijk en bieden de meeste grootbanken produkten aan. Banksparen wordt gezien als een alternatief van de lijfrenteverzekering. Banksparen is sparen op een geblokkeerde bankrekening. De werkgever stort de gouden handdruk bruto op de geblokkeerde bankrekening. De werknemer mag het geld niet zomaar van de bankrekening afhalen. De bankspaarrekening gaat maandelijks uitkeren, hetzij vanaf dag 1, hetzij in de toekomst. Bij uitkeren houdt de bank belasting in en draagt deze af aan de Belastingdienst. Vooraf moet de werknemer een keuze maken of hij vanaf dag 1 maandelijkse uitkeringen wilt ontvangen of pas in de toekomst. De noodzaak dit vast te leggen is een nadeel ten opzicht van de stamrecht BV. Banksparen is eenvoudig te vergelijken en af te sluiten en kost weinig. De voorwaarden en rentes zijn transparant. Bij gouden handdrukken lager dan € 75.000,- wordt vaak voor banksparen gekozen.

Voorkom boete van 52 % bij Regeling voor Vervroegde Uittreding
De overheid wil dat werknemers langer blijven werken en heeft daarom de fiscale facilitering van  VUT en prepensioen stopgezet. Een ontslagregeling kan ook als “vluchtweg” worden gebruikt  om vervroegd te stoppen met werken. Daarom worden ontslagregelingen met het karakter van een vervroegde uittreding belast met een boete van 52 procent. Men spreekt dan van een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). Vooral de werkgever loopt dit risico bij ontslag van 55-plussers. Echte ontslagregelingen worden nooit belast met 52 procent. Dit zijn bijvoorbeeld  ontslag vanwege  disfunctioneren of onenigheid over beleid. Tip: vraag vooraf akkoord aan bij de Belastingdienst bij ontslag van een 55-plusser om een boete achteraf te voorkomen.

Over Gouden Handdruk Specialist
Gouden Handdruk Specialist is onderdeel van W&P Belastingadviseurs en adviseert werknemers over de financiële consequenties van ontslag. Gouden Handdruk Specialist geeft antwoord op vragen als: hoe is de financiele situatie na ontslag, hoe voorkom ik fiscale heffingen en boetes over de ontslagvergoeding en hoe kan ik gebruik maken van financiele voorzieningen vanuit de Overheid (WW, IOAW, etc.). 

Overig nieuws