Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Tips om boete bij ontslag van 55 plusser te voorkomen

Ontslagrecht actueel door wetsontwerp van Minister Kamp

Soest, 4 september 2012 - Het ontslagrecht staat in het nieuws door de plannen van Minister Kamp voor versoepeling van het ontslagrecht. Minister Kamp wilt het ontslagrecht versoepelen door de ontslagvergoeding fors te verlagen en het juridisch eenvoudiger maken personeel te ontslaan. Wel stelt de Minister dat er altijd een geldige reden voor ontslag moet zijn. Een eerder kabinet heeft een belastingmaatregel ingevoerd die het werkgevers zeer duur maakt om oudere werknemers te ontslaan zonder geldige ontslagreden. “Deze regeling vervroegde uittreding (RVU) is minder bekend, maar kan grote financiele gevolgen hebben voor werkgevers die ouder personeel ontslaan”, stelt Marius Winter, directeur van Gouden Handdruk Specialist. “Mede door het huidige economische en politieke klimaat in Nederland presenteren wij ook dit jaar een nieuwe versie van het boekje dat uitleg geeft over de werking van de regeling voor vervroegde uittreding en het voorkomen van de boete.  Werknemers kunnen het boekje gratis aanvragen via rvu aanvraag Belastingdienst”.

Vooral 55-plussers lijken massaal hun baan te verliezen
“Veel werkgevers en werknemers zijn niet goed op de hoogte van de werking van de RVU ”, vervolgt Winter. “Als ontslag misbruikt wordt om oudere werknemers vervroegd te laten uittreden lopen zij kans op een forse boete. Deze fiscale boete bedraagt 52% en komt bovenop de normale belasting (van maximaal 52%) die de werknemer moet betalen over de ontslagvergoeding.” De RVU is ingevoerd om werkgevers te stimuleren werknemers langer door te laten werken en niet vervroegd te laten uittreden. De RVU is al eerder ingevoerd, maar is nu zeer actueel door de grote ontslaggolf in 2012. Vooral 55-plussers verliezen hun baan. Het nieuwe boekje biedt werkgevers inzicht om volgens de wet correct te handelen binnen specifieke ontslagsituaties.

Boekje boordevol tips en actuele uitleg over de RVU
Het boekje geeft actuele uitleg over de werking van de regeling voor vervroegde uittreding (RVU) en het voorkomen van een financiële boete. Zo leren werkgevers dat een echte ontslagregeling nooit een regeling voor vervroegde uittreding is. Hieraan wordt pas voldaan als bij collectief ontslag afspiegeling wordt toegepast.  Afspiegeling betekent dat over alle leeftijdscategorieën ontslagen vallen. Daarbij bestaat niet de intentie om alleen ouderen (55-plussers) te ontslaan. Bij individueel ontslag moet de ontslag reden zijn: disfunctioneren, onenigheid over te voeren beleid of onverenigbaarheid van karakters.

In het handzame boekje staat ook een stappenplan hoe de RVU boete kan worden voorkomen middels een kwalitatieve toets of een kwantitatieve toets. Bij de kwantitatieve toets moet aangetoond worden dat de ontslagvergoeding te laag is om te overbruggen tot de pensioendatum. Bij de kwalitatieve toets moet aangetoond worden dat de ontslagreden en/ of ontslagvolgorde goed zijn toegepast.

Wie is Gouden Handdruk Specialist
Gouden Handdruk Specialist adviseert ontslagen werknemers over de financiele consequenties van ontslag. Gouden Handdruk Specialist kan adviseren en bemiddelen in gouden handdruk banksparen of een stamrecht bv. Ook werkgevers doen een beroep op Gouden Handdruk Specialist, bijvoorbeeld bij het voorkomen van de RVU boete.

Overig nieuws